Våra krav

Möbelfaktas kriterieråd

Möbelfaktas styrelse ansvarar för innehållet i Möbelfakta. Kriterierådet utvecklar kriterierna i enlighet med standarden ISO 14024 vilket innebär att produkterna klarar miljökrav som fastställs av en oberoende tredje part, att kraven skärps kontinuerligt och att de tas fram ur ett livscykelperspektiv.
Läs om kriterierådet här

Information om kommande kravspecifikation 2024-01-01

Möbelfaktas kriterier revideras kontinuerligt och har utökats med ny produktkategori i den nya versionen 2024-01-01 version 16.

För att få en överblick av ändringarna och göra det enkelt att identifiera de nya kraven finns ändringsdokument nedan.

Kravspecifikation

Ändringsdokument

Aktuell Kravspecifikation

Företaget ska kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att kriterierna i Möbelfaktas krav följs. Full transparens förväntas från företaget när det gäller hur innehållet i kravspecifikationen efterlevs. Kontroll av efterlevnad utförs hos både företag och dess leverantörer. I händelse av att ett företag eller dess leverantör bryter mot kraven ska korrigerande åtgärder vidtas. 

En korrigerande åtgärd innebär att en möbelproducent säkerställer att det egna företaget, eller leverantören, så snabbt som möjligt åtgärdar avvikelsen.


Synpunkter eller förslag till kriterier?

Om du har synpunkter eller kommentarer på kriterier kan du ladda hem formulär nedan.
Skicka dina förslag till info@mobelfakta.se

Äldre versioner