Uppdaterade miljökrav från 1 november 2021

Våra krav

Möbelfaktas styrelse ansvarar för innehållet i Möbelfakta. Kriterierådet utvecklar kriterierna i enlighet med standarden ISO 14024 vilket innebär att produkterna klarar miljökrav som fastställs av en oberoende tredje part, att kraven skärps kontinuerligt och att de tas fram ur ett livscykelperspektiv. 

Aktuell Kravspecifikation

Företaget ska kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att kriterierna i Möbelfaktas krav följs. Full transparens förväntas från företaget när det gäller hur innehållet i kravspecifikationen efterlevs. Kontroll av efterlevnad utförs hos både företag och dess leverantörer. I händelse av att ett företag eller dess leverantör bryter mot kraven ska korrigerande åtgärder vidtas. 

En korrigerande åtgärd innebär att en möbelproducent säkerställer att det egna företaget, eller leverantören, så snabbt som möjligt åtgärdar avvikelsen.

Information om senaste revision

Möbelfaktas kriterier revideras kontinuerligt för att säkerställa att de motsvarar de krav som ställs i nationell offentlig upphandling.

Den 1 november 2021 uppdaterades Möbelfaktas kravspecifikation inom del 2 Miljö.

Övergångsperioden för de nya kraven är till den 1 maj 2022. Tills dess ska alla möbelproducenter ha säkerställt att deras deklarerade produkter klarar de nya kraven. Ett undantag gäller för krav 2.1.2.2 Formaldehyd i träbaserade skivor, där övergångsperiod är till 1 november 2022.


För att få en överblick av ändringarna och göra det enkelt att identifiera de nya kraven så finns ett ändringsdokument nedan.

Ändringsdokument

Äldre versioner


Synpunkter eller förslag till kriterier?

Om du har synpunkter eller kommentarer på kriterier kan du ladda hem formulär nedan.
Skicka dina förslag till info@mobelfakta.se