Criteria

Möbelfakta's criteria advice

Möbelfakta's board is responsible for the content of Möbelfakta. The Criteria Council develops the criteria in accordance with the standard ISO 14024, which means that the products meet environmental requirements determined by an independent third party, that the requirements are continuously tightened and that they are developed from a life cycle perspective.
Read about the criteria council here

Current Specification

The company must be able to present a comprehensive documentation that proves that the criteria in Möbelfakta's requirements are followed. Full transparency is expected from the company regarding how the content of the requirements specification is complied with. Compliance checks are performed at both companies and their suppliers. In the event that a company or its supplier violates the requirements, corrective measures must be taken.

A corrective action involves a furniture manufacturer ensuring that their own company or supplier promptly rectifies the deviation.

Upcoming changes
To see upcoming changes in the next version, see Möbelfakta blog


Amendment document


Comments or suggestions for criteria?

If you have comments or suggestions regarding criteria, you can download a form below.
Send your comments or suggestions to info@mobelfakta.se

Older versions

Titles, texts and buttons Text Text Logo Logo Våra krav Criteria Möbelfaktas kriterieråd Möbelfakta's criteria advice Möbelfaktas styrelse ansvarar för innehållet i Möbelfakta. Kriterierådet utvecklar kriterierna i enlighet med standarden ISO 14024 vilket innebär att produkterna klarar miljökrav som fastställs av en oberoende tredje part, att kraven skärps kontinuerligt och att de tas fram ur ett livscykelperspektiv. Möbelfakta's board is responsible for the content of Möbelfakta. The Criteria Council develops the criteria in accordance with the standard ISO 14024, which means that the products meet environmental requirements determined by an independent third party, that the requirements are continuously tightened and that they are developed from a life cycle perspective. Läs om kriterierådet Read about the criteria council här here Aktuell Kravspecifikation Current Specification Företaget ska kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att kriterierna i Möbelfaktas krav följs. Full transparens förväntas från företaget när det gäller hur innehållet i kravspecifikationen efterlevs. Kontroll av efterlevnad utförs hos både företag och dess leverantörer. I händelse av att ett företag eller dess leverantör bryter mot kraven ska korrigerande åtgärder vidtas. The company must be able to present a comprehensive documentation that proves that the criteria in Möbelfakta's requirements are followed. Full transparency is expected from the company regarding how the content of the requirements specification is complied with. Compliance checks are performed at both companies and their suppliers. In the event that a company or its supplier violates the requirements, corrective measures must be taken. En korrigerande åtgärd innebär att en möbelproducent säkerställer att det egna företaget, eller leverantören, så snabbt som möjligt åtgärdar avvikelsen. A corrective action involves a furniture manufacturer ensuring that their own company or supplier promptly rectifies the deviation. Kommande ändringar Upcoming changes För att se vilka ändringar som kommer i nästa uppdatering, To see upcoming changes in the next version, se Möbelfaktas blog see Möbelfakta blog Kravspecifikation 2024-01-01 16.1 (SE) Kravspecifikation 2024-01-01 16.1 (SE) Specification 2024-01-01 16.1 (ENG) Specification 2024-01-01 16.1 (ENG) Kravspecifikation 2024-01-01 16.1 html-format (SE) Kravspecifikation 2024-01-01 16.1 html-format (SE) Specification 2024-01-01 16.1 html-format (ENG) Specification 2024-01-01 16.1 html-format (ENG) Ändringsdokument Amendment document Ändringsdokument 2024-01-01 16.1 (SE) Ändringsdokument 2024-01-01 16.1 (SE) Amendment Specification 2024-01-01 16.1 (ENG) Amendment Specification 2024-01-01 16.1 (ENG) Synpunkter eller förslag till kriterier? Comments or suggestions for criteria? Om du har synpunkter eller kommentarer på kriterier kan du ladda hem formulär nedan. If you have comments or suggestions regarding criteria, you can download a form below. Skicka dina förslag till Send your comments or suggestions to info@mobelfakta.se Kommentarsmall Commenting file Äldre versioner Older versions Kravspecifikation 2024-01-01 16.1 (SE)