Declaration Application & review Marketing

Deklarering

Här finner du länkar och hjälpmedel för dig som ska deklarera med Möbelfakta.

Du hittar manual respektive inloggningslänk till e-deklaration till höger.

Saknar du inloggninguppgifter klicka här för att meddela.

Komplett deklaration signeras digitalt genom separata behörigheter av Möbelfakta-deklaranten och företagets VD.

Engelsk deklarationsblankett (Declaration Form) ska skrivas ut och undertecknas av Möbelfakta-deklaranten och VD.

Ansökan & granskning


Deklarering
Möbler som klarar kraven i Möbelfakta kan märkas med Möbelfakta. För att få rättighet att märka möbler, och marknadsföra att produkterna klarar kraven, krävs att minst en ansvarig på företaget genomgått en utbildning – se utbildning

Steg 1 - Deklarantutbildning
Steg 2 - Deklarering
Steg 3 - Granskning och utfärdande av intyg.

Granskning genom tredjepartsrevisor
Tredjepartsrevisorn tar emot deklarationerna och skickar bekräftelse på att dokumentation kommit in – därefter påbörjas granskning.

Revisor återkopplar antingen för att begära in kompletterande uppgifter eller med besked om godkännande. Under förutsättning att respektive deklaration är korrekt och inga kompletteringar krävs så är målsättningen att godkännande ska kunna ske inom 5 arbetsdagar varefter revisor skickar intyg och produkten prubliceras på www.mobelfakta.se.

Vid hög belastning eller under semestertider kan handläggningstiderna vara längre men besked lämnas i sådana fall.

Deklarationer hanteras digitalt via e-deklarationen när den har är kompletterad och signerad.

Engelska deklarationsblanketter skickas till mobelfakta@trossa.se.

Första gången du deklarerar en möbel
Vid deklarering av första möbeln kommer en revision att utföras hos företaget inom en månad.

Revisionen är en förutsättning för att kunna erhålla märkningen. Är du på gång med din första deklaration kan du ta kontakt med revisor för att planera revisionen så att du kan få din märkning så fort som möjligt.

Har granskning och revision visat att företaget uppfyller alla Möbelfaktas krav samt att företaget signerat licensavtalet, utfärdas ett intyg om att möbelproducenten är godkänd och kan nyttja Möbelfakta fullt ut.

Godkända möbler redovisas på www.mobelfakta.se.

För mer info om tredjepartsrevisor, se trossa.se

Marknadsföring med Möbelfakta

Möbelfakta är ett varumärke som står för kvalitet, miljömedvetande och socialt ansvarstagande.

Möbler med Möbelfaktas logotyp signalerar våra relevanta och enhetliga krav - krav som ger dig som tillverkare, återförsäljare och upphandlare ett starkare varumärke och en klar konkurrensfördel ut mot kund.

Det finns också olika sorters marknadsföringsmaterial för Möbelfakta som du kan använda i din verksamhet.

Se prislistan till höger för tryckta produkter samt diverse digitala filer att ladda ner.

Möbelfaka-folder
Du kan även ladda ner en folder om Möbelfakta i printbart, liggande format - svensk resp. engelsk version.
Vill du beställa foldrar - kontakta Johan Söderqvist, johan.soderqvist@ivl.se.

Labeling Manuals

Möbelfakta-me

Ordering of Möbelfakta products

Downloading Möbelfakta files