Om oss FAQ Varför Möbelfakta? Historik Upphandlare Licensvillkor Offentlig upphandling

Om Möbelfakta

Möbelfakta är ett komplett referens- och märkningssystem som drivs av Möbelfakta Sverige AB, ett icke-vinstdrivande bolag.

Om Möbelfakta READY

Får du många frågor om dina produkter? Kräver dina kunder mycket dokumentation? I så fall kan Möbelfakta READY kan vara någonting för dig.

Licensvillkor och avgifter

För märkande företag krävs licensavtal med Möbelfakta.

Varför Möbelfakta?

Möbelfakta ska vara ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler. 

FAQ

Vad är Möbelfakta?

Möbelfakta är en unik hållbarhetsmärkning för möbler som tar hänsyn till både kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. Det är ett generellt referenssystem öppet för alla. Möbelfakta Sverige AB ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Trä- och Möbelföretagen (TMF). IVL är majoritetsägare och borgar för Möbelfaktas oberoende som märkningssystem. En bra beskrivning av Möbelfakta finns i denna broshyr.

Hur kan Möbelfakta användas i offentlig upphandling?

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger upphandlare i Europa möjligheten att använda märkningar som bevis för att säkerställa att en vara motsvarar de krav som ställs. Möbelfakta uppfyller alla villkor som ställs för att använda märkningen, se krav hos Upphandlingsmyndigheten (In English)

Hur deklarerar man möbler med Möbelfakta? Vilka avgifter gäller?

Läs om vår process under Deklarering. Du finner licensvillkor och avgifter här

Vad krävs för att kunna deklarera sin möbel?

Deklarationen av en möbel baserar sig på krav inom kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. Den erforderliga dokumentationen beskrivs i kravspecifikationen. 
Några exempel är:
•    Inom kvalitet t.ex. provningsrapporter från ett ackrediterat laboratorium 
•    Inom miljö bl.a. underleverantörsintyg
•    För delen ansvarsfulla leveranskedjor ska företaget t.ex. kartlagt och gjort riskbedömningar på underleverantörskedjan.

Hur provar jag min möbel?

I första hand ska du kontakta ett provningslaboratorium. Där för du hjälp med hur provningen ska göras. Lista på ackrediterade provningslaboratorier finns här

Var hittar jag Möbelfakta-godkända produkter?

På denna hemsida www.mobelfakta.se finns alla godkända produkter. Du kan söka på namn, producent eller deklarationsnummer. Du får bild på produkten och kan se giltighetstiden för märkningen.

Vilka exempel finns på hur Möbelfakta uppfyller ISO 14024?

Krav och verifieringsmetoder är vetenskapsbaserade och utvecklas i en öppen och bred intressentdialog med vårt nätverk och ett kriterieråd med inköpare, tillverkare, forskare, akademi, arkitekter och tekniska experter.

Transparent och tillgänglig
Alla har tillgång till kraven och verifieringsmetoder utan kostnad på www.mobelfakta.se

Utmanande krav som uppdateras regelbundet
Möbelfaktas krav är framtagna genom inverkan från både myndigheter, akademi, föreskrivande led och möbelbranschen. Krav och verifieringsmetoder utvecklas kontinuerligt för att möta nya hållbarhetsutmaningar och teknikutveckling.

Krav som kan verifieras av oberoende part
Det går att verifiera att kraven uppfylls. All verifiering hanteras av oberoende tredjepartsrevisor. Tredjepartsrevisors validerar sitt arbete för att leverera repeterbara resultat. 

Fri från otillbörligt inflytande
Märkningen är oberoende från varumärkesägare och inköpare. Möbelfakta Sverige AB har IVL Svenska Miljöinstitutet som majoritetsägare och är opartisk under verifieringsprocessen. Möbelfakta använder sig av en tredjepartsrevisor för revisioner hos företagen.

Frivilligt
Möbelfakta är ett generellt referenssystem öppet för alla.

Läs mer om hur Möbelfakta uppfyller krav för att användas som en typ1 märkning enligt ISO 14024.

Märkning i offentlig upphandling

Läs om hur kan Möbelfakta användas i offentlig upphandling. Hur fungerar typ 1-märkning?

Möbelfakta för upphandlare

Möbelfakta är ett verktyg för upphandling. Använd kraven på rätt sätt. 

Historik

Idag drivs Möbelfakta av IVL Svenska Miljöinstitutet men miljömärkningen har rötter ända tillbaka till 1951. 

Anslutna företag

Nyheter

Registrera dig - Få Möbelfaktas nyhetsbrev

SKICKA