Ny kravspecifikation

Johan Söderqvist

2021-10-29


Den 1 november 2021 har Möbelfaktas kravspecifikation inom del 2, Miljö, uppdaterats 

Revisionen har gjorts genom Möbelfaktas kriterieråd och dess arbetsgrupper, diskussioner med möbelproducenter och leverantörer i branschen. 

Kriterierna har också tagit i beaktande Upphandlingsmyndighetens remiss gällande nya hållbarhetskriterier för möbler samt Addas Hållbarhetsintyg nivå Hög kopplat till upphandling Skola och Förskola 2020 och Kontor och Omsorg 2021.

Du finner kravspecifikationen för version 2021-11-01 här.

Övergångsperioder

Övergångsperioden gäller fram till den 1 maj 2022. Tills dess ska alla möbelproducenter ha säkerställt att deras deklarerade produkter klarar de nya kraven. Ett undantag gäller för krav 2.1.2.2 Formaldehyd i träbaserade skivor, där övergångsperiod är till 1 november 2022.

Underleverantörsintyg

I samband med uppdateringen av kriterier finns även uppdaterade underleverantörsintyg.

Du finne underleverantörsintyg här.

Vilka är de stora ändringarna?

Kriterierna har uppdaterats med en rad redaktionella ändringar i kraven för att underlätta tolkningen av kraven. Ändringar av större karaktär gäller (se ändringsdokument för samtliga ändringar här):

2.1.2.2 Formaldehyd i träbaserade plana skivor
Ändring: Ny kravnivå avseende formaldehyd i MDF/HDF 65 % av E1 och övriga träbaserade plana skivor 50 % av E1
2.1.3.2 Flamskyddsmedel i textil/skinn/läder
2.1.4.1 Flamskyddsmedel i plast/gummi
Ändring: TDCPP tillagt
2.1.3.4 Formaldehyd i textil/skinn/läder
Ändring: Sänkt krav för formaldehyd i textil/skinn/läder till 75 ppm och 20 ppm för barn
2.1.3.5 Smuts- och fettavvisning textil/skinn/läder
Ändring: 6 st ämnen tillagda
2.1.3.6 Färgämnen textil/skinn/läder
Ändring: Tillägg av 10 st färgämnen som inte aktivt får tillsättas textil/skinn/läder
2.1.3.8 Biocidbehandling
Ändring: Nytt krav avseende biocidbehandling
2.1.4.2 Mjukgörare/ftalater i plast/gummi
Ändring: H340, H350 tillagt.
Mjukgörare för skolmiljö tillagda
2.1.6.1 Ytbehandling – faroangivelser
Ändring: Tillägg av H362 och H420
2.2.4 Produktinformation
Ändring: Produktinformation ska även inkludera en reparationsanvisning

Synpunkter eller förslag till kriterier?
Om du har synpunkter eller kommentarer på kriterier kan du kontakta oss på info@mobelfakta.se.

Senaste nyheterna

Dela: