Nya krav inom socialt ansvarstagande 1 april

Johan Söderqvist

2021-03-17

Nya kriterier för del 3, socialt ansvarstagande, gäller från 1 april 2021. Del 3 blir härmed omarbetat och heter framöver Ansvarsfulla leveranskedjor med avseende på socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande.

Syftet med revideringen av Möbelfaktas krav i del 3 har varit att säkerställa att dessa fortsatt motsvarar de krav som ställs i nationell offentlig upphandling. Vid tidpunkten för formulering av Möbelfaktas krav (del 3) i aktuell version, är dessa i sin helhet harmoniserade med Upphandlingsmyndighetens krav om hållbara leveranskedjor på avancerad nivå samt Nationella kansliet för hållbar upphandling.

Vidare är Möbelfaktas kravspecifikation, del 3, baserad på FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct.Kravens struktur och innehåll

I arbetet med att harmonisera kraven med nationell kravställan har även kravspecifikationens struktur förändrats i förhållande till tidigare version. Kraven är uppdelade i två kapitel.

Kapitel ett (3.1) omfattar specifika krav inom de fyra områdena: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Kapitel två (3.2) innehåller krav på företagets arbete för att systematiskt identifiera och hantera risker för avvikelser från kraven angivna i kapitel ett (3.1).

Rutinkraven har tillhörande vägledningsavsnitt som dels är hämtade ur och baserade på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, dels Nationella kansliet för Hållbar Upphandlings dokument ”Hållbara leveranskedjor - Vägledning kontraktsvillkor”.  

Som tidigare kan revision på plats komma att ske hos företaget såväl som hos dess leverantörer och underleverantörer. Full transparens förväntas från företaget avseende hur kraven efterlevs.

Kriterierna finns att ladda ner idag

Kriterierna Ansvarsfulla leveranskedjor med avseende på socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande finns att ladda ner här.

Övergångsperiod

Den reviderade kravspecifikationen börjar gälla från och med 1 april 2021.
Då de reviderade kraven kan innebära utvecklade rutiner och annat internt arbete för er som företag har det beslutats om en övergångsperiod om 3 månader. Detta innebär att ni som företag ska ha säkerställt att kraven efterlevs i sin helhet senast den 1 juli 2021.

Obligatorisk informationsträff

I syfte att presentera de reviderade kraven och de huvudsakliga förändringar mot tidigare version har det beslutats om att samtliga företag som deklarerar möbler ska delta vid en kortare informationsträff. Detta innebär att minst en av företagets godkända deklaranter ska närvara. Som företag har ni möjlighet att välja ett av nedanstående tre digitala tillfällen. Anmälning sker via kurssidorna, klicka här.

13 april          kl. 09.00-10.00
27 april          kl. 09.00-10.00
20 maj           kl. 15.00-16.00

Utbildning

Under våren finns det även möjlighet att gå en fördjupad utbildning om kravspecifikationens del 3, med fokus på rutiner för riskanalys och uppföljning av leveranskedjan. Utbildningen varvar teoretisk presentation med diskussioner och interaktiva moment. Kursledare är Helene Hagerman och Lotta Amsén från Trossa AB.

Kursen genomförs digitalt den 5 maj 2021, kl 09:30-16:00, läs mer om kursen här.

OBS! Begränsat antal deltagare, anmälning sker via info@mobelfakta.se. Vid stort intresse kommer fler utbildningstillfällen att erbjudas.   

Senaste nyheterna

Dela: