Deklarantutbildning

Full Day Course

Review of the Möbelfakta requirements

Review of documentation

How to declare a product?

7500 kr/deltagare

More information

Riskanalys av leverantörer

Half-day Course

Möbelfakta' requirement for social responsibility

Systematic social responsibility

Risk assessment tools

Risk mapping of the supply chain

3000 kr/deltagare

More information

Kurs för säljare och marknadsförare

Half-day Course

Möbelfakta and its requirements

How can Möbelfakta be used in:
- procurement and procurement
- product development
- marketing and sales


Utbildningar och kurser

Det finns två ordinarie utbildningar knutna till Möbelfakta - en heldagskurs för att få deklarera möbler samt en halvdagskurs, inriktad mot riskbedömning av leverantörer. Dessutom anordnas anpassade utbildningar efter behov.

Kontakta oss om det finns intresse att gå Möbelfaktautbildningar, utöver annonserade tillfällen.

Aktuella kurser visas under respektive kurs nedan.

I denna kalender visas kurser och mässor mm. Detaljer om kurser finns längre ner.

Declaration course in English

The course covers the Möbelfakta requirements within all three areas; environment, quality and social responsibility. During the training you will find out which documents the company must hold in order to get the right to label furniture with Möbelfakta. After completion of the training each participant receives a course certificate and gets the right to declare furniture in the Möbelfakta system.

Current dates 2020 

 28th of September - STILL OPEN FOR APPLICANTS UNTIL FRIDAY SEPTEMBER 25TH October 1 -Link to registration

Apply before September 25th, 2020.*

Time               9am – 4pm
Location          Online course through Teams - link will be available for participants

Fee:  7 500 kr excl.VAT

*Reservation minimum number of participants

Deklarantutbildning

Obligatorisk kurs att deklarera möbler med Möbelfakta. Kursen täcker in kraven inom samtliga tre områden; miljö, kvalitet respektive socialt ansvar. Under utbildningen går man igenom vilka dokument som företaget måste inneha för att få rätten att märka sina möbler med Möbelfakta.

Aktuella datum 2020
 

 1 oktober Länk till anmälan

Tid: Kl 10.00-16.30

Avgift:  7 500 kr ex.moms per deltagare.
I kursavgiften ingår kursmaterial, kaffe och lunch.

Fördjupningskurs - riskanalys av leverantörer

Enligt Möbelfaktas krav på socialt ansvar.

Aktuella datum 2020:

15 oktober 15 October - Link to registration

Avgift: 3 000 kr ex. moms per deltagare.

I kursavgiften ingår kursmaterial, kaffe och lunch.

Kurs för säljare och marknadsförare

Vi erbjuder utbildning i Möbelfakta anpassad för säljare eller marknadsförare hos möbelföretag som arbetar med Möbelfakta.

Kursen är en halv dag och ger grundläggande kunskaper om Möbelfakta och dess krav. Fokus för kursen är hur märkningssystemet kan användas vid upphandlingar, inköp, produktutveckling och inte minst vid marknadsföring och försäljning.

Kursen hålls vid önskemål. Kontakta johan.soderqvist@ivl.se vid intresse.

Riskanalys av leverantörer

Idag ökar kraven på att företag ska respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och miljöstandarder. Detta uttrycks i krav i upphandling, men även genom olika intressenters förväntningar på företagen. Har man som företag inte hunnit fundera på socialt ansvarstagande, då är det dags. Vägen framåt handlar främst om att förstå för vad som är viktigt. Det är inte så svårt, men det är nödvändigt att arbeta aktivt med frågorna. Möbelfakta genomför årligen kurser för att hjälpa möbelproducenter med verktyg och arbetssätt för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan.

Socialt ansvarstagande är näringslivets och företagens väg att hantera brister i efterlevnad och tillsyn av lagar i många länder och har en stor betydelse för många människor i världen. Idag finns 40 miljoner slavar och fortfarande 152 miljoner barn i arbete, varav många i farligt arbete*. För att kunna förändra situationen för alla dessa människor krävs att många arbetar mot samma mål.

Allt kan inte lösas över en natt utan det är en långsiktig process att åstadkomma förändringar. Det viktiga är att kontinuerligt förbättra situationen för de människor som faktiskt producerar de varor och tjänster som vi konsumerar.

Att arbeta systematiskt med socialt ansvarstagande kan ge ett antal fördelar och därmed bidra till värdeskapande i företaget. Ett ökat socialt engagemang betyder inte att varor blir dyrare, men däremot att konkurrensen blir mer rättvis, och hållbar. Företag sparar pengar eftersom ett proaktivt arbete med analys av leverantörskedjan faktiskt kan bidra till en effektivare produktion och bättre arbetsförhållanden. Ett nära samarbete och goda kunskaper om leverantörer ger konkurrensfördelar, kontroll över finansiella och miljömässiga risker och möjligheter att stärka företagets varumärke. Inte att förglömma är att en ökad medvetandegrad blir viktigare när det kommer till att attrahera och behålla medarbetare.

Möbelfakta genomför utbildningar för företag med verktyg och arbetssätt för att systematiskt arbeta med riskbedömning av leverantörer. Syftet med utbildningen är att ge en högre förståelse i genomförandet av riskkartläggningar av leverantörskedjan enligt de krav som ställs på socialt ansvar i Möbelfakta, och från offentlig sektor.

Endagskursen genomförs två gånger per år och har varit mycket uppskattad för att hjälpa företag att hantera deklareringen av sina möbler i Möbelfakta. Det viktigaste är dock företagens möjligheter att med enkla medel identifiera risker och följa upp vad som görs inom sin egen verksamhet, vare sig man märker sina produkter eller inte.

*https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_574717/lang--en/index.htm