Updated requirements/krav 2024-07-01

Johan Söderqvist

2024-06-19

In English below

Uppdaterade krav gäller från och med den 1 juli 2024

Möbelfaktas kriterier revideras kontinuerligt den nya versionen som gäller från 2024-07-01 är version 16.2.

Den nya versionen har uppdaterats avseende:
Del 1 -  Uppdateringar avseende nya standarder och övergångstider gällande
• EN 16121
• EN 1725
• EN 747-1
• EN 14434

Del 2: Redaktionella ändringar och förtydliganden i avsnitt 
• 2.1.2   Trä och träbaserade material
• 2.1.3   Textil och skinn/läder
• 2.1.3.8        Biocidbehandling
• 2.1.6.4        Ytbehandling med krom eller nickel


Länk till Möbelfaktas senaste kravspecifikationÄndringar har tagits fram genom Möbelfaktas kriterieråd och dess arbetsgrupper, diskussioner med möbelproducenter och leverantörer i branschen.

Revisionen har gjorts genom Möbelfaktas kriterieråd och dess arbetsgrupper, diskussioner med möbelproducenter och leverantörer i branschen. 

Synpunkter eller förslag till kriterier?
Om du har synpunkter eller kommentarer på kriterier kan du kontakta oss på info@mobelfakta.se.Updated requirements from Jan 1, 2024

Möbelfakta's criteria are continuously revised and a new version that applies from 2024-07-01 is 16.2.

The new version has been updated regarding: Part 1 -  Updates regarding new standards and transition times for 
• EN 16121
• EN 1725
• EN 747-1
• EN 14434

Part 2: Editorial changes and clarifications in sections 
• 2.1.2   Wood and wood-based materials
• 2.1.3   Textiles and leather
• 2.1.3.8        Biocide treatment
• 2.1.6.4        Surface treatment with chrome or nickel

Link to Möbelfakta's latest requirements specification


Changes have been developed through Möbelfakta's criteria council and its working groups, discussions with furniture manufacturers and suppliers in the industry.

Comments or suggestions on criteria?
If you have comments or feedback on criteria, you can contact us at info@mobelfakta.se.


Senaste nyheterna

Dela: