Uppskattad kurs i riskanalys av leverantörer blir obligatorisk

Johan Söderqvist

2022-12-09

Att arbeta ansvarsfullt med sin leverantörskedja är ett måste för alla företag i Möbelfakta. Förväntningar på att företag tillämpar tillbörlig aktsamhet (due diligence) ökar i samhället och vi ser att det kommer att ställas tuffare krav från bl.a. EU. Att säkerställa ansvarsfulla leveranskedjor är viktigt och utmanande. Företagen i Möbelfakta är väl förberedda och har en bra grund att stå på när kraven skärps.

Möbelfaktas kriterier harmoniserar med kraven i offentlig upphandling och inkluderar krav på ansvarsfulla leverantörskedjor där risker finns inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Kraven är inte unika för möbler men branschen är materialintensiv med en stor variation i leveranskedjorna. Detta gör att det ofta är utmanande att hantera och förstå vilka risker som finns


Som stöd i arbetet med ansvarfulla leveranskedjor erbjuder Möbelfakta en kurs i riskanalys av leverantörskedjan.

Vi ser att kursen är så pass viktig att vi nu kommer att göra den obligatorisk för nya företag. Kursen är riktad till möbelproducenter och omfattar arbetet med att hantera och förstå kartläggning, riskidentifiering och riskprioritering av leverantörer. Många deklaranter i Möbelfakta har redan gått den uppskattade kursen.


”Jag önskar att jag hade gått kursen tidigare”

kommentar från tidigare deltagare

Vi rekommenderar alla företag i Möbelfakta att gå den här kursen. Det kommer göra arbetet med ansvarfulla leveranskedjor effektivare och enklare. Kursen är praktiskt lagd för att du ska kunna göra en relevant kartläggning av din leverantörskedja. Du lär dig om vilka stöd och verktyg du kan utnyttja för att identifiera och hantera relevanta risker för avvikelser från kraven.

Nästa kurstillfälle är den 25 januari i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här.

Senaste nyheterna

Dela: