Uppdaterad kravspecifikation 2022-07-01

Johan Söderqvist

2022-06-20

Möbelfaktas kriterier revideras kontinuerligt för att säkerställa att de motsvarar de krav som ställs i nationell offentlig upphandling. Den 1 november 2021 uppdaterades Möbelfaktas kravspecifikation inom del 2 Miljö.

Uppdaterad kravspecifikation 1 juli 2022 – förlängd övergångsperiod för krav på formaldehyd i träbaserade skivor.

Ändringarna gäller en förlängd övergångsperiod för krav 2.1.2.2 Formaldehyd i träbaserade plana skivor till och med 2024-01-01.

Bakgrunden till att Möbelfakta beslutat att förlänga övergångsperioden beror på den aktuella situationen med direkt hänvisning till kriget i Ukraina. Situationen har på ett fundamentalt sätt påverkat både möjligheten till att säkerställa träråvara från legala källor genom certifieringar och skapat brist på tillgänglig träråvara.

Eftersom kraven inte är förändrade har vi valt att kalla denna version för 2021-11-01 14.2.

Via länken nedan kan du ladda ner den nya kravspecifikationen och också det ändringsdokument som beskriver aktuella ändringar i detalj.


Länk till Möbelfaktas senaste kravspecifikation


Giltigheten av godkännanden från Möbelfakta gäller under förutsättning att produkt uppfyller gällande krav och licensvillkoren. Om Möbelfakta Sverige AB ändrar Kravspecifikationen för Möbelfakta är Licenstagaren skyldig att anpassa deklarerad produkt inom i kravspecifikationen aviserad övergångsperiod för att intyget ska vara giltigt. Alla godkända produkter publiceras på www.mobelfakta.se.Senaste nyheterna

Dela: