Förstår du kraven om tillbörlig aktsamhet?

Johan Söderqvist

2022-05-03

Möbelfaktas kriterier harmoniserar med kraven i offentlig upphandling och inkluderar krav på ansvarsfulla leverantörskedjor. För att vara effektiv i hanteringen av kraven erbjuder Möbelfakta kurser i riskanalys av leverantörer. Kursen är riktad till möbelproducenter.

Revidering av krav hos Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten har arbetat med att revidera kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor sedan augusti 2021. Syftet med revideringen har varit att tydliggöra leverantörens ansvar samt att säkerställa att villkoren ligger i linje med FN:s och OECD:s riktlinjer.

Nu har du möjlighet att lämna dina synpunkter på kriterierna Tillbörlig aktsamhet för hållbarhet senast den 13 maj. Länk till Upphandlingsmyndigheten

Kurs i riskanalys av leverantörer
Möbelfaktas uppdaterade krav på ansvarsfulla leveranskedjor inkluderar krav som finns i offentlig upphandling. Den 12 maj erbjuder Möbelfakta kurs i riskbedömning och prioritering av leverantörer, se Möbelfaktas kurssida. Sista anmälningsdag 6 maj.


Senaste nyheterna

Dela: