Uppdaterad kravspecifikation

Johan Söderqvist

2022-04-08

Möbelfaktas kriterier revideras kontinuerligt för att säkerställa att de motsvarar de krav som ställs i nationell offentlig upphandling. Den 1 november 2021 uppdaterades Möbelfaktas kravspecifikation inom del 2 Miljö.

Den 8 april 2022 publicerades en ny version av kravspecifikationen.

Den nya versionen innehåller inga förändringar i kravnivåer. Ändringarna gäller enbart förtydliganden och korrigeringar av redaktionell karaktär kopplat till Del 1 Kvalitet. Eftersom kraven inte är förändrade har vi valt att kalla denna version för 2021-11-01 14.1.

Via länken nedan kan du ladda ner den nya kravspecifikationen och också det ändringsdokument som beskriver aktuella ändringar i detalj.

Länk till Möbelfaktas senaste kravspecifikation
Senaste nyheterna

Dela: