Fördjupningskurs - Riskanalys av leverantörer

Johan Söderqvist

2021-11-23

Den 9 december kl 10-16 håller vi årets sista fördjupningsutbildning för riskanalys av leverantörer.

Utbildningen vänder sig till er som redan är igång eller ska börja deklarera med Möbelfakta och som vill ha mer kunskap och stöd kring hur ni arbetar med kraven i del 3, Ansvarsfulla leveranskedjor med avseende på socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande.

Kursen hålls av Lotta Amsén och Helene Hagerman från Trossa och under dagen går ni igenom kraven i del 3 i Möbelfaktas Kravspecifikation och den vägledning som finns kopplad till dessa. Ni tittar också på verktyget som finns som stöd för arbetet och får testa att använda det praktiskt utifrån er egen verksamhet. 


Enligt kraven i del 3 ska företaget ha rutiner för att löpande genomföra riskanalyser i egen verksamhet och i leverantörskedjan, som säkerställer att företaget kan:
  • redogöra för en kartläggning av leverantörskedjan som minst inkluderar de leverantörer där faktisk tillverkning av möbel och ingående delar sker i en uppdaterad lista med namn och adresser till dessa anläggningar,
  • redovisa en handlingsplan för att öka spårbarheten i leverantörskedjan i de fall där spårbarheten är låg,
  • redogöra för att den personal som arbetar med riskanalyser tilldelas den tid och den kompetensutveckling som krävs för uppgiften,
  • redogöra för hur den identifierar aktuella och potentiella risker i egen verksamhet och i leverantörskedjan avseende efterlevnad av kraven beskrivna i 3.1 utifrån bekräftad information och uppdaterad information från trovärdiga källor,
  • redogöra för de identifierade riskerna i egen verksamhet och i leverantörskedjan (avseende de produkter som ingår i märkningen),
  • redogöra för hur den prioriterar sina identifierade risker i egen verksamhet och i leverantörskedjan utifrån allvarlighetsgrad.

Många upplever att Del 3 Ansvarsfulla leveranskedjor med avseende på socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande, är den del i Möbelfaktas kravspecifikation som är mest utmanande att jobba med. Fördjupningsutbildningen ger er grunderna och redskapen för att säkerställa ert företags systematiska arbetssätt för socialt ansvarstagande.


Utbildningen sker via teams.

Välkommen in med er anmälan senast den 2 december.


Anmäl dig här!


Hör av er till info@mobelfakta.se om ni har några frågor kring utbildningen.


Senaste nyheterna

Dela: