Remiss gällande nya kriterier inom miljö

2021-07-01

Möbelfaktas miljökrav har reviderats finns ute för konsultation fram till den 1 september.

Miljökrav har reviderats för att fortsatt säkerställa att dessa motsvarar de krav som ställs i nationell offentlig upphandling. Möbelfaktas miljökrav ska fortsatt harmonisera med upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för möbler som i sin tur ligger ute för remiss under samma period.

Möbelfakta inbjuder härmed alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av möbler att lämna synpunkter för förslag till miljökrav. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.

Du finner Möbelfaktas förslag till miljökriterier och svarsformulär på här.

(Upphandlingsmyndighetens förslag till hållbarhetskriterier för möbler finner du här)

Senaste nyheterna

Dela: