Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler. Möbelfakta drivs av Möbelfakta Sverige AB, ett icke-vinstdrivande bolag som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler. Möbelfakta drivs av Möbelfakta Sverige AB, ett icke-vinstdrivande bolag som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Varför Möbelfakta ?

Möbelfakta ska vara ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.

I Möbelfaktas databas hittar du möbler och möbelserier som klarar Möbelfaktas krav inom kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

Möbelfakta har till syfte att minska transaktionskostnaderna för branschens alla olika aktörer. Krav går hand i hand med krav som ställs av Upphandlingsmyndigheten, Kammarkollegiet och ADDA Inköpscentral.

INFORMATIONSTRÄFFAR

Under våren 2022 kommer vi att hålla informationsträffar där vi berättar mer om Möbelfakta READY. 
Hitta aktuella datum och anmäl dig via länken nedan.

Informationsträffar

Så här kommer du igång med Möbelfakta READY

STEG 1
ANSÖKAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu turpis quis augue iaculis posuere vel sed mauris. Pellentesque suscipit facilisis faucibus.

Anmälningsblankett

STEG 2
UTBILDNING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu turpis quis augue iaculis posuere vel sed mauris. Pellentesque suscipit facilisis faucibus.


STEG 3
DEKLARERING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu turpis quis augue iaculis posuere vel sed mauris. Pellentesque suscipit facilisis faucibus.

STEG 4
REVISION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu turpis quis augue iaculis posuere vel sed mauris. Pellentesque suscipit facilisis faucibus.

Följ oss på sociala media