Möbelfakta for purchasers

Möbelfaktas syfte är att Möbelfakta verkar för att etablera harmoniserade krav som säkerställer en hållbar utveckling, såväl nationellt som internationellt.

 - Ett komplett referens- och märkningssystem för möbler.

 - Minska transaktionskostnaderna för alla marknadens aktörer.

 - Ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.


En möbel som lever upp till Möbelfaktas tre delar möter marknadens krav på miljö, är tillverkad enligt etiska riktlinjer och följer gällande kravspecifikationer ifråga om kvalitet.

Möbelfakta ger också många fördelar för aktörerna på möbelmarknaden genom att förmedla både trygghet och säkerhet för kunden. Märkningen kan med fördel användas som en guide vid olika typer av upphandling. 

Follow us on social media