Miljö
Möbler med minimal påverkan i både produktion och vid användning

Möbelfaktas miljökriterier är uppdelade på dels obligatoriska materialkrav och dels obligatoriska produktkrav. Materialkraven rör framför allt råvaror och komponenter som används vid tillverkning av möbeln medan produktkraven rör den färdiga möbeln.

Materialkraven innefattar krav på att träråvara ska härstamma från legala och acceptabla källor. Vidare ställs krav på en rad kemikalier som bör minimeras eller helt undvikas i skivor, textil/skinn/läder, plast/gummi, stoppningsmaterial, lim och metall samt produkter avsedda för ytbehandling.
 
Produktkraven gäller själva möbeln med krav på märkning, reservdelar, produktinformationer, skötselanvisningar och förpackningar.
 
Möbelproducenten ska kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att miljökraven i följs. Vad gäller materialkraven ska underleverantörer ta fram nödvändig dokumentation för att påvisa att kraven är uppfyllda. När det gäller produktkraven är det som regel möbelproducenten själv som ska ta fram dokumentation eller i förekommande fall intyga att åtgärder är vidtagna för att uppfylla kraven.

Följ oss på sociala media