Fortsatt utveckling av Möbelfakta

2019-06-05

2019-06-05

Möbelfakta utvecklas och stärks ytterligare för att möta en ökad konkurrens inom märkningar där ökade integritetskrav och en internationell anpassning blir allt viktigare.

Under 2019 har TMF initierat utveckling av Möbelfakta i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektledare från IVL är Johan Söderqvist.

Möbelfakta har varit en framgångsrik märkning för svensk möbelindustri och har idag ett starkt varumärke bland såväl märkande företag som upphandlare. Samtidigt talar utvecklingen i omvärlden för att Möbelfakta behöver utvecklas. Systemet behöver stärkas ytterligare för att möta en ökad konkurrens inom märkningar, där ökade integritetskrav och en internationell anpassning blir allt viktigare.

Det finns en utveckling som innebär att upphandlare premierar märkningssystem som anses vara helt obero­ende och här behövs ett grepp som säkerställer att Möbelfakta uppfattas som den starka och oberoende märkning den faktiskt är.

Under 2019 har TMF initierat utveckling av Möbelfakta i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektledare från IVL är Johan Söderqvist. Johan har arbetat inom byggsektorn med teknik, affärsutveckling, digitalisering och hållbarhetsfrågor, främst hos materialleverantörer.

Först ut är etableringen av ett externt kriterieråd som blir en garant för att kriterier utvecklas i samråd med alla intressenter i linje med standarden för miljömärkning Typ I, enligt SS-ISO 14024. TMF och IVL har även startat ett projekt med inriktning mot digitalisering där ambitionen är att öka värdet av Möbelfaktamärkningen för möbelproducenter genom digitalt utbyte av information. Möjligheten att bredda systemet med märkning av komponenter, Möbelfakta Ready, tar nu också fart under året.

Johan Söderqvist påbörjade sitt arbete under maj månad och ser fram emot att realisera potentialen hos Möbelfakta.

- Möbelfakta är ett mycket robust och väl etablerat system för märkning av möbler. Att gå vidare med utvecklingen kommer att ge mervärden till företagen och stärka branschen i sin helhet”, säger Johan. 

Senaste nyheterna

Dela: