Upcoming updates of criteria

Johan Söderqvist

2024-04-02

[In english below]
Den 1 juli 2024 kommer Möbelfakta att genomföra nästa uppdatering av kravspecifikationen för möbler. Denna uppdatering kommer att inkludera de senaste standarderna för att säkerställa högsta möjliga säkerhet, hållfasthet, hållbarhet och stabilitet för olika möbeltyper, särskilt för offentlig miljö. Några av de nyckelstandarder som kommer att integreras i denna uppdatering är:
  • SS-EN 16121:2024: Möbler - Förvaringsmöbler för offentlig miljö - Krav på säkerhet, hållfasthet, hållbarhet och stabilitet.
  • SS-EN 15372:2024: Möbler - Bord i offentlig miljö - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.
  • SS-EN 14434:2023: Skrivtavlor för utbildningsmiljöer - Ergonomi, teknik och säkerhet - Krav och provningsmetoder
  • SS-EN 747-1:2024: Möbler - Våningssängar och höga sängar - Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet.
  • SS-EN 747-2:2024: Möbler - Våningssängar och höga sängar - Del 2: Provningsmetoder

On July 1, 2024, Möbelfakta will carry out the next update of the furniture specification requirements. This update will include the latest standards to ensure the highest possible safety, durability, and stability for various types of furniture, particularly for public environments. Some of the key standards that will be integrated into this update are:
  • EN 16121:2024 Non-domestic storage furniture - Requirements for safety, strength, durability and stability
  • EN 15372:2024 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic tables
  • EN 14434:2023: Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test methods
  • EN 747-1:2024 - Furniture - Bunk beds and high beds - Part 1: Safety, strength and durability requirements
  • EN 747-2:2024 - Furniture - Bunk beds and high beds - Part 2: Test methods

Senaste nyheterna

Dela: