Uppdaterade licensvillkor och priser/Updated license terms and price list

Johan Söderqvist

2023-09-28

(In english below)

Möbelfakta har uppdaterade licensvillkor och prislista från 1 jan 2024

Ändringar avser en generell prisökning men även uppdateringar i licensvillkoren.

I prislistan har årsavgiften för licens och revisionsavgift slagits ihop till en årsavgift. Prisökningen är 10%.


Licensvillkoren har uppdaterats för att göra granskningsprocessen för nya företag tydligare och för att specificera vilka kostnader som uppkommer i samband med revision.


Du finner licensvillkor och prislista här 


Möbelfakta has updated license terms and price list from Jan 1, 2024


Changes relate to a general price increase but also updates in the licence terms .

In the price list, the annual fee for license and annual audit fee have been combined into one annual fee. The price increase is 10%.


The terms and conditions have been updated to make the audit process for new companies clearer and to specify the costs incurred in connection with audits.

You find license terms and fees here.Senaste nyheterna

Dela: