Uppdaterade licensvillkor/Updated license terms

2021-07-05

Möbelfaktas har uppdaterad licensvillkor och prislista. Förändringar avser vilkor för nya företag som ska börja deklarera med Möbelfakta samt prislista gällande debitering vid ändring och komplettering av deklaration. Du finner dessa här.

Möbelfakta has updated the license terms and fees. Changes refer to conditions for new companies that are to start declaring with Möbelfakta as well as a price list regarding debiting when changing and supplementing the declaration. You find it here.


Senaste nyheterna

Dela: