Förlängd övergångsperiod för krav inom Ansvarsfulla leveranskedjor till den 1 oktober 2021

Johan Söderqvist

2021-05-28

Förlängd övergångsperiod för krav inom
Ansvarsfulla leveranskedjor till den 1 oktober 2021


Möbelfakta har beslutat att förlänga övergångsperioden för implementering av del 3: Ansvarsfulla leveranskedjor med avseende på socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande till den 1 oktober 2021. Detta sker mot bakgrunden av utmaningar som företag och organisationer har under detta år när pandemin präglar verksamheterna och kontinuerligt förändrar marknadsförutsättningarna.

Syftet med revideringen av Möbelfaktas krav i del 3 har varit att säkerställa att dessa fortsatt motsvarar de krav som ställs i nationell offentlig upphandling. Vid tidpunkten för formulering av Möbelfaktas krav (del 3) i aktuell version, är dessa i sin helhet harmoniserade med Upphandlingsmyndighetens krav om hållbara leveranskedjor på avancerad nivå samt Nationella kansliet för hållbar upphandling.
Då de reviderade kraven kan innebära utvecklade rutiner och annat internt arbete för er som företag har det beslutats om en övergångsperiod. Möbelfakta rekommenderar alla deklarerande företag att snarast säkerställa att kraven efterlevs.

Kravens struktur och innehåll
Förtydliganden av krav och vägledning kommer att tillhandahållas på www.mobelfakta.se.

Obligatorisk informationsträff

De reviderade kraven och de huvudsakliga förändringarna mot tidigare version har presenterats i korta informationsträffar. Möbelfakta ställer krav på att godkända deklaranter bör ha närvarat. Om du missat dessa informationsträffar eller vill se dessa igen finns möjlighet att se inspelade informationsträffar genom följande länkar:

Informationsträff svenska - https://vimeo.com/538644979
Informationsträff engelska - https://vimeo.com/553357566

Senaste nyheterna

Dela: