Möbelfakta – en oberoende typ 1-märkning för hållbar upphandling

2020-10-29

Möbelfakta är ett oberoende märkningssystem för möbler som garanterar kvalitet, miljömedvetande och socialt ansvar. IVL Svenska Miljöinstitutet som sedan i år är majoritetsägare i bolaget ska driva och utveckla systemet för att möta ökade krav i offentlig upphandling och kunna växa tillsammans med branschens aktörer i Norden.

– Möbelfakta samlar företag och intressenter från hela branschen. Att systemet bygger på objektiva krav och tredjepartsgranskning skapar förutsättningar för att bli ett av de viktigaste märkningssystemen för möbler i Norden, säger Johan Söderqvist, vd för Möbelfakta


Möbelfakta har i dagsläget närmare 60 aktiva företag med över 1000 produkter och möbelserier. Systemet bygger på tre delar; kvalitet, miljö och socialt ansvar och omfattar därmed såväl sociala, tekniska, miljömässiga som produktionsetiska krav. Det uppfyller kraven för en så kallad typ 1-miljömärkning vilket innebär att det kan användas inom offentlig upphandling. Produkter som är godkända av Möbelfakta klarar därmed miljökrav som fastställs av en oberoende tredje part och som är framtagna ur ett livscykelperspektiv.

Märkningen riktar sig till producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra aktörer i möbelbranschen. Det används i första hand i offentlig upphandling och rekommenderas idag av svenska upphandlingsmyndigheten.

– Möbelfakta har sedan 70-talet spelat en viktig roll för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna garantera kraven på hållbara möbler vid upphandling. Med IVL som majoritetsägare kan märkningssystemet växa ytterligare, vi kommer att utveckla det utifrån ett vetenskapligt angreppssätt samtidigt som vi säkerställer att det fungerar praktiskt på marknaden. Klimat och cirkularitet är frågor vi ser kommer att vara viktiga komponenter framöver och där IVL:s kompetens kan komma till användning, säger Anna Jarnehammar, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Utvecklingen av Möbelfakta kommer till stor del att göras genom ett kriterieråd som samlar representanter från industrin, akademi, institut och upphandlande parter, med bland annat representation från norsk industri. Rådet ska verka för att kriterier löpande uppdateras i relation till ny vetenskap, nya lag- och marknadskrav och standardisering.

På IVL kommer Möbelfakta att samverka dels med den breda expertis som finns på miljöområdet, dels med dotterbolagen Basta och EPD International som fokuserar på kemikaliefrågor och klimatdeklarationer. Verksamheten ska vara icke vinstdrivande men generera ett överskott för att säkerställa en långsiktig utveckling av systemet.

Vid frågor kontakta:
Johan Söderqvist, johan.soderqvist@ivl.se, tel. +46 (0)10- 788 69 44
Anna Jarnehammar,
anna.jarnehammar@ivl.se, tel. +46 (0)10-788 65 76


Möbelfakta Sverige AB ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä- och Möbelföretagen, TMF. IVL är majoritetsägare och garanterar Möbelfaktas oberoende som märkningssystem. Läs mer om Möbelfakta på 
www.mobelfakta.se


IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar IVL med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. IVL har cirka 300 medarbetare och bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

 

Senaste nyheterna

Dela: