Möbelfakta - Et uavhengig type 1-merke for grønne anskaffelser

2020-10-29

Möbelfakta er et uavhengig type 1-miljømerke for møbler. IVL Svenska Miljöinstitutet er i dag majoritetseier i Möbelfakta. De ska drifte og utvikle systemet i fremtiden for å møte økende krav innenfor offentlige anskaffelser. Dette for å kunne vokse i samarbeid med bransjeaktører i Norden.

- Möbelfakta samler selskaper og interessenter fra hele bransjen. At systemet er basert på objektive krav og en tredjepartsgjennomgang skaper forutsetningene for å bli et av de viktigste merkesystemene for møbler i Norden, sier Johan Söderqvist, administrerende direktør i Möbelfakta.


Möbelfakta har i dag nesten 60 aktive selskaper med over 1000 produkter og møbler. Systemet er basert på tre deler; kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Det inkluderer dermed sosiale, tekniske, miljømessige og produksjonsetiske krav. Möbelfakta oppfyller kravene til et såkalt type 1-miljømerke, noe som betyr at det kan brukes i offentlige anskaffelser. Produkter som er godkjent av Möbelfakta oppfyller dermed miljøkrav som er etablert av en uavhengig tredjepart og som er utviklet fra et livssyklusperspektiv.
Merket er rettet mot produsenter, kjøpere, designere, arkitekter og andre aktører i møbelindustrien. Möbelfakta brukes primært i offentlige anskaffelser og anbefales i dag av svenske Upphandlingsmyndigheten (tilsvarer norske Direktoratet for forvaltning och økonimistyring).

- Möbelfakta har siden 1972 spilt en viktig rolle i å kunne garantere kravene til bærekraftige møbler i anskaffelser på en kostnadseffektiv måte. Hos IVL Svenska miljöinstitutet vil referansesystemet vokse videre, og vi kan fortsette å utvikle det basert på en vitenskapelig tilnærming samtidig som vi jobber praktisk i markedet. Vi ser at spørsmål rundt klima og sirkularitet vil være viktige komponenter i fremtiden, og det er der IVLs kompetanse vil bli brukt, sier Anna Jarnehammar, visepresident ved IVL Svenska Miljöinstitutet.

Utviklingen av Möbelfakta vil i stor grad skje gjennom det etablerte Kriterierådet som samler representanter fra bransjen, akademia, institutter og kontraherende parter, med bl.a. representasjon fra norsk industri. Rådet skal arbeide for at kriteriene kontinuerlig oppdateres i forhold til ny vitenskap, nye juridiske krav samt markedskrav og standardisering.

På IVL vil Möbelfakta dels samarbeide med den brede kompetansen som finnes på miljøområdet, dels med datterselskapene Basta og EPD International, som fokuserer på kjemiske spørsmål og klimadeklarasjoner. Virksomheten må være ideell, men generere et overskudd for å sikre langsiktig utvikling av systemet.

For spørsmål kontakt:

Johan Söderqvist, johan.soderqvist@ivl.se, tel. +46 (0)10- 788 69 44
Anna Jarnehammar,
anna.jarnehammar@ivl.se, tel. +46 (0)10-788 65 76


Möbelfakta Sverige AB eies av IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) og Trä- och Möbelföretagen (TMF). IVL er majoritetseier og garanterer Möbelfaktas uavhengighet som et merkesystem. Les mer om Möbelfakta på www.mobelfakta.se

IVL Svenska Miljöinstitutet er et uavhengig, ideelt miljøforskningsinstitutt som eies av en stiftelse felles grunnlagt av staten og næringslivet. Siden 1966 har IVL jobbet med anvendt forskning for å finne løsninger på miljøproblemer, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. IVL forsker og bestiller aktiviteter i hele miljøområdet. I dag jobber rundt 300 personer hos IVL.
 

Senaste nyheterna

Dela: