Ansvarsfulla leveranskedjor
Medvetna producenter som arbetar systematiskt med leverantörskedjan

Möbelproducenten måste ta hänsyn till ett antal sociala och etiska aspekter, bland annat när det gäller sitt ansvar gentemot arbetstagare och för de förhållanden som råder under produktionen. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring ”Code of Conduct” (uppförandekod).

Verkställande direktör eller styrelseordförande skall intyga att företaget genom ett systematiskt arbete tillser att möbeln och de ingående delarna tillverkas i enlighet med kraven inom Ansvarsfulla leveranskedjor i Möbelfaktas kravspecifikation. Kraven är utformade utifrån FN:s Global Compact.

Möbelproducenten ska kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att kriterierna i Möbelfaktas krav angående Ansvarsfulla leveranskedjor följs.

Följ oss på sociala media