Om Möbelfakta

Möbelfakta är en hållbarhetsmärkning för möbler som ägs av IVL och Trä- och Möbelföretagen (TMF). I databasen hittar du möbler och möbelserier som klarar Möbelfaktas krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

Möbelfaktas styrelse ansvarar för innehållet i Möbelfakta. Kriterierådet utvecklar kriterierna i enlighet med standarden ISO 14024 vilket innebär att produkterna klarar miljökrav som fastställs av en oberoende tredje part, att kraven skärps kontinuerligt och att de tas fram ur ett livscykelperspektiv. 

Kraven går hand i hand med krav på möbler som ställs av Upphandlingsmyndigheten, Kammarkollegiet och ADDA Inköpscentral.

IVL är majoritetsägare och borgar för Möbelfaktas oberoende som typ 1 miljömärkningssystem. Idag har Möbelfakta närmare 60 aktiva företag med över 1000 möbler eller möbelserier. Möbelfakta startade som en kvalitetsmärkning redan 1972.

Varför Möbelfakta?

Möbelfakta ska vara ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler. 

Följ oss på sociala media