Kvalitet
Säkra möbler med lång teknisk livslängd

Standarder för fullgod teknisk kvalitet för möbler utarbetas huvudsakligen inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och dess tekniska kommitté. I de fall där det inte finns EN-standarder är Möbelfakta om möjigt anpassat till internationella standarder, ISO-standarder.

Om det finns en teknisk standard för kvalitetsprovning av produkten kan man märka sin möbel genom Möbelfakta. 

Möbelfaktas tekniska krav baserar sig på internationella standarder vilket underlättar för marknadsföring och vid export av möbler.

Länkar

Följ oss på sociala media