MÖBELFAKTAS KRAVSPECIFIKATION

2023-04-01 ver. 15


 

 INNEHÅLL

INNEHÅLL. 2

1        KVALITET. 4

1.1  Säkerhet/funktion. 4

1.1.1   Hemmiljö. 4

1.1.2   Offentlig miljö. 7

1.1.3   Kontorsmiljö. 11

1.1.4   Skolmiljö. 14

1.1.5   Utomhusmiljö. 17

1.2  Mått. 18

1.2.1   Kontorsmöbler. 18

1.3  Ytors motståndskraft. 19

1.3.1   Användarmiljöer - inomhus. 19

1.3.2   Användarmiljöer - utomhus. 21

1.4  Brand. 23

1.4.1   Stoppade sittmöbler. 23

1.4.2   Liggmöbler och madrasser. 23

1.5  Klädsel 24

1.5.1   Skinn/läder. 24

1.5.2   Textil (inomhusmöbler) 26

1.5.3   Textil (utomhusmöbler) 27

1.5.4   Begrepp. 28

1.6  Akustik. 29

1.7  Glas. 29

2        MILJÖ.. 30

2.1  Obligatoriska materialkrav. 30

2.1.1   SVHC/ECHA:s kandidatförteckning. 30

2.1.2   Trä och träbaserade material 30

2.1.3   Textil och skinn/läder. 31

2.1.4   Plast och gummi 35

2.1.5   Stoppningsmaterial 36

2.1.6   Ytbehandling av trä, plast & metall 37

2.1.7   Metall 38

2.1.8   Lim.. 38

2.2  Obligatoriska produktkrav. 39

2.2.1   Återvinning: Märkning av plastdetaljer. 39

2.2.2   Spårbarhet: Märkning. 39

2.2.3   Reservdelar och garanti 39

2.2.4   Produktinformation. 39

2.2.5   Förpackningar. 39

3        ANSVARSFULLA LEVERANSKEDJOR MED AVSEENDE PÅ SOCIALT, MILJÖMÄSSIGT OCH ETISKT ANSVARSTAGANDE. 40

3.1  Krav inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. 40

3.1.1   Mänskliga rättigheter. 40

3.1.2   Arbetsrätt 40

3.1.3   Miljö. 42

3.1.4   Anti-korruption. 42

3.2  Policys och rutiner. 42

3.2.1   Policyåtagande. 43

3.2.2   Vidareförmedling av policyåtagande. 43

3.2.3   Ansvarsfördelning. 44

3.2.4   Riskanalys. 44

3.2.5   Uppföljning. 46

3.2.6   Avvikelsehantering. 46

BILAGA 1 - Begreppsförklaringar. 49

BILAGA 2 - Komponentlista. 50

BILAGA 3 - Referenser. 51

4        INFORMATION.. 53

4.1  Versionshistorik. 53

4.2  Giltighet. 53

4.3  Kravspecifikationens giltighet. 53

 


1         KVALITET

1.1      Säkerhet/funktion

Säkerhet/funktion är ett samlingsbegrepp för de egenskaper som i de grundläggande standarderna kallas säkerhet, hållfasthet och hållbarhet. Säkerhet/funktion omfattar, och delas upp i, de olika användarmiljöer som en möbel är avsedd för och som respektive standard jämförts och provats efter.

Aktuell provningsrapport/intyg från ackrediterat institut/laboratorium/företag ska finnas för att styrka krav på säkerhet/funktion. Med aktuell provningsrapport/intyg avses att möbeln/komponenten är provad enligt gällande kravstandard inklusive normativa annex och att möbeln/komponenten i all väsentlighet ej har ändrats sedan provning. Under pågående revidering av kraven som ligger till grund för denna specifikation kan även provning ske mot preliminära standarder, detta gäller endast standarder i slutomröstningsstadiet där inga tekniska förändringar är tillåtna. I förekommande fall finns det övergångstid för gällande standard vilket då finns specificerat i aktuellt krav.

1.1.1     Hemmiljö

1.1.1.1        Sittmöbler

Följande standarder lägger fast de krav som en sittmöbel för vuxna i hemmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av sittmöbler för hemmiljö.

SS-EN 12520:2016

Möbler för hemmiljö – Sittmöbler – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet

 

1.1.1.2        Bord

Följande standarder lägger fast de krav som ett bord för vuxna i hemmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av bord för hemmiljö.

-          Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 12521:2016

Möbler för hemmiljö – Bord – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

 

1.1.1.3        Förvaring/kök/bad

Följande standarder lägger fast de krav som en förvaringsmöbel för hemmiljö, inklusive inredningsenheter för kök och bad, ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av förvaringsmöbler inkl. bänkskivor för hemmiljö. Möblerna kan antingen vara fristående eller fästade till väggen/byggnaden.

-          Lådor och dörrar i kök ska provas med 80 000 cykler enligt SS-EN 16121:2013 + A1:2018 tabell 5 nivå 2 och övriga förvaringsmöbler med 20 000 cykler.

-          Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 14749:2016+A1:2022

 

Möbler för hemmiljö och kök – Förvaringsenheter och bänkskivor – Säkerhetskrav och provningsmetoder.

*Provningar utförda enligt SS-EN 14749:2016 accepteras till 2025-12-31

Alternativt:

SS-EN 16121:2013 + A1:2018, Nivå 1

Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

 

För övriga fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan:

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

 

 

1.1.1.4        Liggmöbler/madrasser

Här redovisas de krav som en liggmöbel eller madrass för vuxna i hemmiljö ska uppfylla.

Kraven omfattar följande typer av liggmöbler och madrasser:

·         Komplett bädd inklusive relevanta delar som sängstomme, sängbotten, madrass och bäddmadrass.

·         Sängstomme med eller utan sängbotten.

·         Sängstomme med eller utan gavlar.

·         Sängbotten.

·         Madrass, inklusive bäddmadrass när så är relevant.

SS-EN 1725:1998*

Bostadsmöbler – Bäddar och madrasser – Säkerhetskrav och provningsmetoder.

SS-EN 1957:2012

Möbler för hemmiljö - Bäddar och madrasser - Provningsmetoder för bestämning av funktionsegenskaper.

SS-EN 1022:2018

Bostadsmöbler – Bedömning av stabilitet för sittmöbler.

* Tilläggskrav är 20 000 cykler enligt SS-EN 1725:1998 pkt 7.3 samt 25 000 cykler enligt pkt 7.5.

1.1.1.5        Våningssängar/höga sängar

Här redovisas de krav som våningssängar/höga sängar för hemmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar våningssängar och höga sängar vars bredd är ≤ 1 200 mm. Avståndet, mätt från golv, till sängbottens översida skall vara
≥ 800 mm. Kravens huvudsakliga avsikt är att förhindra olyckshändelser riktade mot barn.

Övriga produkter som är inkluderade i våningssängar/höga sängar, som t.ex. bord eller förvaringsenheter, täcks inte av specifikationen.

SS-EN 747-1:2012 + A1:2015

Möbler för hemmiljö – Våningssängar och höga sängar – Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet.

 

1.1.1.6        Höga barnstolar

Här redovisas de krav som höga barnstolar i hemmiljö ska uppfylla. I kraven för höga barnstolar finns två olika kategorier; aktiva och passiva höga barnstolar. Aktiva är sådana stolar där barnet spänns fast i stolen och passiva är sådana där barnet ej är fastspänt. Typen av stol skall specificeras.

Kraven för höga barnstolar är baserade på att möbeln används av barn i åldern 6-36 månader.

SS-EN 14988:2017+A1:2020

 

Höga barnstolar - Del 1: Säkerhetskrav

*Provningar utförda enligt SS-EN 14988:2017 accepteras till 2025-12-31

 

1.1.1.7        Sittmöbler för barn

Här redovisas de krav som sittmöbler för barn i hemmiljö ska uppfylla. Kraven för sittmöbler för barn är baserade på att möbeln används av barn som kan sitta och stå själva upp till 14 år.

Kraven differentieras baserat på ålder och kroppslängd i 3 olika storleksklasser:

-          Storlek 1: 1-3 år

-          Storlek 2: 4-7 år

-          Storlek 3: 8-14 år

Kraven omfattar endast sittmöbeln, om möbeln har andra funktioner eller kan förändras till annan användning är andra krav eller direktiv också tillämpliga. T.ex Leksaksdirektivet

Standarden är utarbetad under mandat från EU kommissionen M/527 (Childrens seats) inom ramen för det generella produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG och avses publiceras i OJEC

SS-EN 17191:2021

 

Sittmöbler för barn – Säkerhetskrav och provningsmetoder

 

 

 


 

1.1.2     Offentlig miljö

1.1.2.1        Sittmöbler

Här redovisas de krav som en sittmöbel för vuxna i offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av sittmöbler för offentlig miljö:

·         Stol/karmstol

·         Pall/taburett

·         Fåtölj/soffa inkl. hörn- och sektionskombinationer

·         Bänk

SS-EN 16139:2013*

Möbler för offentlig miljö - Sittmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet

* Möbler provade enligt SS-EN 16139:2013 ska lägst vara testade enligt nivå 1

Lastuppräkning vid högre brukarlaster
Vid högre brukarvikter kan lastuppräkning ske enligt ISO 21015:2007 vilket innebär att ett antal provningslaster i EN 16139: 2013 Table 1 ska uppräknas med en faktor som är direkt proportionell mot lastökningen jämfört med den normala brukarvikten på 110 kg. Vid brukarvikter över 110 kg ska följande faktorer i Table 1 i EN 16139:2013 räknas upp 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13. Vid brukarvikter upp till 160 kg ska faktorerna/lasterna räknas upp med talet 1,4 och vid brukarvikter upp till 200 kg med 1,8. Faktor 14 i Table 1 i EN 16139:2013 väljes enligt nivå 2 vid brukarvikter över 110 kg.

 

1.1.2.2        Bord

Här redovisas de krav som ett bord för vuxna i offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av bord för offentlig miljö:

·         Matbord

·         Skrivbord/arbetsbord, andra än de som omfattas av kontorsarbete

·         Soffbord

·         Avställningsbord

Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 15372:2016

Nivå 2

Möbler för offentlig miljö - Bord - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

 

1.1.2.3        Förvaringsmöbler

Här redovisas de krav som en förvaringsmöbel för offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av förvaringsmöbler för offentlig miljö:

·         Skåp/vitrinskåp/hörnskåp

·         Byrå/hurts

·         Bokhylla

·         Sekretär

 

Inredningsenheter:

·         Bänkskåp

·         Väggskåp

·         Högskåp

·         Bänkskivor

·         Klädhängare

·         Tidningsställ

 

Möblerna kan antingen vara fristående eller fästade till väggen/byggnaden.

SS-EN 16121:2013 + A1:2018 Nivå 1

Möbler för offentlig miljö – Krav på hållfasthet, hållbarhet, stabilitet och säkerhet.

 

För övriga fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan.

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav.

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

 

1.1.2.4        Kök & Bad

Här redovisas de krav som kök och bad för offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av förvaringsmöbler för kök & bad, inkl. bänkskivor:

·         Bänkskivor

·         Bänkskåp

·         Högskåp

·         Väggskåp

·         Samtliga skåp inkl. inredningsenheter.

 

Lådor och dörrar i kök ska provas med 80 000 cykler enligt SS-EN 16121:2013+A1:2018 tabell 5 nivå 2.

 

SS-EN 14749:2016+A1:2022

Möbler för hemmiljö och kök - Förvaringsenheter och bänkskivor - Säkerhetskrav och provningsmetoder.

*Provningar utförda enligt SS-EN 14749:2016 accepteras till 2025-12-31

Alternativt:

SS-EN 16121:2013 + A1:2018 Nivå 1

Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

 

1.1.2.5       Liggmöbler/madrasser

Här redovisas de krav som en liggmöbel eller madrass för vuxna i offentlig miljö ska uppfylla. Kraven är baserade på de som uttrycks i den fastställda europeiska standarden för hemmiljö, SS-EN 1725:1998, men med vissa skärpningar. Kraven omfattar följande typer av liggmöbler och madrasser:

·         Komplett bädd inklusive relevanta delar som sängstomme, sängbotten, madrass och bäddmadrass.

·         Sängstomme med eller utan sängbotten.

·         Sängstomme med eller utan gavlar.

·         Sängbotten.

·         Madrass, inklusive bäddmadrass när så är relevant.


SS-EN 1725:1998*

Bostadsmöbler – Bäddar och madrasser – Säkerhetskrav och provningsmetoder.

SS-EN 1957:2012

Bostadsmöbler – Bäddar och madrasser – Provningsmetoder för bestämning av funktionsegenskaper.

SS-EN 1022:2018

Bostadsmöbler – Bedömning av stabilitet för sittmöbler.

* Tilläggskrav är 20 000 cykler enligt SS-EN 1725:1998 pkt 7.3 samt 25 000 cykler enligt pkt 7.5.

1.1.2.6        Våningssängar/höga sängar

Här redovisas de krav som våningssängar/höga sängar för offentlig miljö ska uppfylla.

Avståndet, mätt från golv, till sängbottens översida ska vara ≥ 800 mm. Kravens huvudsakliga avsikt är att förhindra olyckshändelser riktade mot barn.

Övriga produkter som är inkluderade i våningssängar/höga sängar, som t.ex. bord eller förvaringsenheter, täcks inte av specifikationen.

SS-EN 747-1:2012 + A1:2015

Möbler för offentlig miljö – Våningssängar och höga sängar – Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet.

 

1.1.2.7        Höga barnstolar

Här redovisas de krav som höga barnstolar i offentlig miljö ska uppfylla. I kraven för höga barnstolar finns två olika kategorier; aktiva och passiva höga barnstolar. Aktiva är sådana stolar där barnet spänns fast i stolen och passiva är sådana där barnet ej är fastspänt. Typen av stol skall specificeras.

 

Kraven för höga barnstolar är baserade på att möbeln används av barn i åldern 6-36 månader.

SS-EN 14988:2017+A1:2020

Höga barnstolar - Del 1: Säkerhetskrav

*Provningar utförda enligt SS-EN 14988:2017 accepteras till 2025-12-31

 

1.1.2.8        Sittmöbler för barn

Här redovisas de krav som sittmöbler för barn i offentlig miljö ska uppfylla. Kraven för sittmöbler för barn är baserade på att möbeln används av barn som kan sitta och stå själva upp till 14 år.

Kraven differentieras baserat på ålder och kroppslängd i 3 olika storleksklasser:

-          Storlek 1: 1-3 år

-          Storlek 2: 4-7 år

-          Storlek 3: 8-14 år

Kraven omfattar endast sittmöbeln, om möbeln har andra funktioner eller kan förändras till annan användning är andra krav eller direktiv också tillämpliga. T.ex Leksaksdirektivet

Standarden är utarbetad under mandat från EU kommissionen M/527 (Childrens seats) inom ramen för det generella produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG och avses publiceras i OJEC

 

 

 

 

 

SS-EN 17191:2021

 

Sittmöbler för barn – Säkerhetskrav och provningsmetoder

 

1.1.2.9        Skärmväggar

Här redovisas de krav som en skärmvägg för offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar fristående skärmväggar. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-2:2000

Kontorsmöbler - Skärmväggar – Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

 

1.1.2.10    Ljudabsorbenter

 

Följande krav gäller för redovisning av en ljudabsorbents akustiska prestanda. Produkter som är deklarerade i Acoustic Facts uppfyller kraven på redovisning som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna specifikation kan användas för att beräkna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

I ”Guide för ljudabsorbenter” på www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivärden för ljudabsorberande förmåga. Upphandlare som Kammarkollegiet använder dessa rekommenderade nivåer som kravnivåer vid upphandling.

Ljudabsorberande area

Med hjälp av nedan angivna standarder för mätning och beräkning av akustiska prestanda skall den ljudabsorberande arean för ljudabsorbenten redovisas i form av ett diagram. Komplett dokumentation på genomförda mätningar och beräkningar enligt standarderna ovan skall finnas tillgängliga.


Kraven omfattar enstaka ljudabsorbenter och större sammansatta ytor (>10 m2) av flera ljudabsorbenter.
SS-EN ISO 354:2003

Byggakustik - Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvärderas i enlighet med den svenska standarden:

SS-ISO 20189:2019

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Större ytor (>10m2) sammansatt av flera ljudabsorbenter utvärderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO 11654:1997

Byggakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning.

 

1.1.2.11    Skrivtavlor

1.1.2.12     

Här redovisas de krav som skrivtavlor ska uppfylla och omfattar säkerhet vid normal användning, ytans egenskaper, konstruktionens hållbarhet och ergonomi.

Kraven omfattar väggfasta och fristående skrivtavlor för utbildningsmiljöer, kontor, konferens- och mötesrum av typen whiteboard och krittavla.

SS-EN 14434:2010

Skrivtavlor för utbildningsmiljöer - Ergonomi, teknik och säkerhet - Krav och provningsmetoder
Vid provning av whiteboards enligt SS-EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt:
- 7.2.3 Ability to write and erase
- 7.3.2 Scratch
- 7.4.2 Staining
- 7.5.2 Color degradation

Vid provning av krittavlor enligt EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt:
- 8.3.3 Ability to write
- 8.4.2 Scratch
- 8.5.2 Staining
- 8.6.2 Color degradation

 

 


 

1.1.3     Kontorsmiljö

1.1.3.1        Arbetsstolar

Här redovisas de krav som en arbetsstol för kontorsmiljö ska uppfylla enligt de fastställda europeiska standarderna – SS-EN 1335 -2 och -3. SS-EN 1335-1 tas upp under avsnitt 1.2 Mått.

Arbetsstolar för kontorsmiljö definieras enligt följande: En sittmöbel för en person med ryggstöd och med eller utan armstöd. Stolen inkluderar en sits som är roterbar och inställbar i höjd.

Stolarna delas in i tre olika typer – Ax, A, B och C.
Typindelningen grundas på stolens inställningsmöjligheter som bestäms av måttkraven i SS-EN 1335-1:2020 (se även 1.2 Mått). Kraven är baserade på att stolen används åtta timmar/dag av person med en kroppsvikt på 110 kg. Vid deklaration av arbetsstol skall stolens typ enligt nedan anges.

Typ Ax: Sits – roterbar, större inställbar höjd och inställbart sittdjup än Typ A samt inställbar lutning.

Typ A: Sits – roterbar, inställbar höjd, inställbart sittdjup och inställbar lutning.
Typ B: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning.
Typ C: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning. Ryggstöd – fast höjd.

SS-EN 1335-2:2018

Kontorsmöbler – arbetsstolar – Del 2: Säkerhetskrav

 

1.1.3.2       Arbetsbord

Här redovisas de krav som arbetsbord och skrivbord för kontorsmiljö ska uppfylla enligt den fastställda europeiska standarden – SS-EN 527-2. SS-EN 527-1 tas upp under avsnitt 1.2 Mått. För bord försedda med motor för justering av bordshöjd gäller krav på CE–märkning.

Vid deklaration av arbetsbord för kontor skall man ange vilken typ av bord deklarationen avser, bord för sittande, stående eller sitta/stå. Dessutom skall man ange graden av justerbarhet enligt någon av de fyra klasserna A, B, C och D som finns angivna i SS-EN 527-1:2011.

 

Typ A: Fullt justerbar

Typ B: Fullt valbar

Typ C: Fast höjd

Typ D: Begränsat justerbar eller begränsat valbar

 

Arbetsbord och skrivbord definieras enl. följande:

·         Bord avsedda för kontorsarbete som utförs av en person.

·         Förvaringsenheter, som ingår och är kopplade/fästade till bordet, ska också provas för berörda delar efter relevanta standarder för förvaringsmöbler för kontor.

SS-EN 527-2:2016+ A1:2019

Kontorsmöbler – Arbetsbord och skrivbord – Mekaniska säkerhetskrav
 

 

 

1.1.3.3        Förvaringsmöbler

Här redovisas de krav som en förvaringsmöbel för kontorsmiljö ska uppfylla.

SS-EN 14073-2:2004

Kontorsmöbler – Förvaringsmöbler – Del 2: Säkerhetskrav

 

Alternativt:

SS-EN 16121:2013 + A1:2018 Nivå 1

Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet

 

För övriga fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan.

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

1.1.3.4        Skärmväggar

Här redovisas de krav som en skärmvägg för kontorsmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar fristående skärmväggar. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-2:2000

Kontorsmöbler - Skärmväggar – Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

 

1.1.3.5        Bordsskärmar

Här redovisas de krav som en bordsskärm för kontorsmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar skärmar för montage på arbetsbord för kontor. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.  

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler – Skärmväggar – Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

SS-EN 14073-2:2004**

Kontorsmöbler – Förvaringsmöbler – Del 2: Säkerhetskrav

* Lastbärande skärm med last enligt SS-EN 1023-2 och 2 gånger tillverkarens rekommenderade max.vikt.

** Horisontell kraft 80 N 100 mm från överkant skärm enligt SS-EN 14074 6.3.2, efter provning kunna justeras till ursprungligt läge, skadekriterier brott, ingen permanent deformation, ej ramla ned. Vertikal kraft 200 N funktion och 300 N säkerhet (10 x 10 sekunder), 100 mm från kant på skärm, skadekriterier inga brott. Generellt undantag för lätta skärmar där mgh ≤65 Nm, m= massan (kg), g= tyngdaccelerationen (m/s2), höjd över golv till centrum tyngdpunkt på skärmen (m).

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.6        Ljudabsorbenter

 

Följande krav gäller för redovisning av en ljudabsorbents akustiska prestanda. Produkter som är deklarerade i Acoustic Facts uppfyller kraven på redovisning som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna specifikation kan användas för att beräkna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

I ”Guide för ljudabsorbenter” på www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivärden för ljudabsorberande förmåga. Upphandlare som Kammarkollegiet använder dessa rekommenderade nivåer som kravnivåer vid upphandling.

Ljudabsorberande area

Med hjälp av nedan angivna standarder för mätning och beräkning av akustiska prestanda skall den ljudabsorberande arean för ljudabsorbenten redovisas i form av ett diagram. Komplett dokumentation på genomförda mätningar och beräkningar enligt standarderna ovan skall finnas tillgängliga.

 

Kraven omfattar enstaka ljudabsorbenter och större sammansatta ytor (>10 m2) av flera ljudabsorbenter.

SS-EN ISO 354:2003

Byggakustik - Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvärderas i enlighet med den svenska standarden:

ISO 20189:2019

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Större ytor (>10 m2) sammansatt av flera ljudabsorbenter utvärderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO 11654:1997

Byggakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning.

 

1.1.3.7        Skrivtavlor

1.1.3.8        

Här redovisas de krav som skrivtavlor ska uppfylla och omfattar säkerhet vid normal användning, ytans egenskaper, konstruktionens hållbarhet och ergonomi.

Kraven omfattar väggfasta och fristående skrivtavlor för utbildningsmiljöer, kontor, konferens- och mötesrum av typen whiteboard och krittavla.

SS-EN 1434:2010

Skrivtavlor för utbildningsmiljöer - Ergonomi, teknik och säkerhet - Krav och provningsmetoder
Vid provning av whiteboards enligt SS-EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt
- 7.2.3 Ability to write and erase
- 7.3.2 Scratch
- 7.4.2 Staining
- 7.5.2 Color degradation

Vid provning av krittavlor enligt EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt
- 8.3.3 Ability to write
- 8.4.2 Scratch
- 8.5.2 Staining
- 8.6.2 Color degradation

 


 

1.1.4     Skolmiljö

Med skolmiljö avses här utbildningsmiljö såsom klassrum inklusive förskola

För övriga möbler - ej i klassrum - gäller:

Arbetsplatser: 1.1.3 Kontorsmiljö

Övriga miljöer: 1.1.2 Offentlig miljö

1.1.4.1        Sittmöbler

Här redovisas de krav som stolar/sittmöbler för skolmiljö ska uppfylla.  

·         Elevstolar i klassrum

SS-EN 1729-2:2012+ A1:2016*

Möbler för utbildningsmiljö - Stolar och bord - Del 2: Säkerhetskrav och provningsmetoder.

*Belastningspunkter vid provning tas ur SS-EN 1729-1:2015

1.1.4.2        Sittmöbler för barn

Här redovisas de krav som sittmöbler för barn i skolmiljö ska uppfylla. Kraven för sittmöbler för barn är baserade på att möbeln används av barn som kan sitta och stå själva upp till 14 år.

Kraven differentieras baserat på ålder och kroppslängd i 3 olika storleksklasser:

-          Storlek  1: 1-3 år

-          Storlek 2: 4-7 år

-          Storlek 3: 8-14 år

Kraven omfattar endast sittmöbeln, om möbeln har andra funktioner eller kan förändras till annan användning är andra krav eller direktiv också tillämpliga. T.ex Leksaksdirektivet

Standarden är utarbetad under mandat från EU kommissionen M/527 (Childrens seats) inom ramen för det generella produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG och avses publiceras i OJEC

EN 17191:2021

 

Sittmöbler för barn – Säkerhetskrav och provningsmetoder

 

1.1.4.3        Bord

Här redovisas det krav som ett elevbord i klassrum ska uppfylla. För övriga bord i klassrum se offentlig miljö och kontor.

Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 1729-2:2012+
A1:2016*

Möbler för utbildningsmiljö - Stolar och bord - Del 2: Säkerhetskrav och provningsmetoder.1.1.4.4         Förvaring

Här redovisas de krav en förvaringsmöbel för skolmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av förvaringsmöbler:

·         Skåp/vitrinskåp/hörnskåp

·         Byrå/hurts

·         Bokhylla

·         Sekretär

 

Inredningsenheter:

·         Bänkskåp

·         Väggskåp

·         Högskåp

·         Bänkskivor

·         Klädhängare

·         Tidningsställ

 

Möblerna kan antingen vara fristående eller fästade till väggen/byggnaden.

 

SS-EN 16121:2013** + A1:2018 Nivå 1

Möbler för offentlig miljö – Förvaringsmöbler – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

För övriga fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan.

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

1.1.4.5        Höga barnstolar

 

Här redovisas de krav som höga barnstolar i skolmiljö ska uppfylla. I kraven för höga barnstolar finns två olika kategorier; aktiva och passiva höga barnstolar. Aktiva är sådana stolar där barnet spänns fast i stolen och passiva är sådana där barnet ej är fastspänt. Typen av stol skall specificeras.

Kraven för höga barnstolar är baserade på att möbeln används av barn i åldern 6-36 månader.

SS-EN 14988:2017 +A1:2020

Höga barnstolar - Del 1: Säkerhetskrav

*Provningar utförda enligt SS-EN 14988:2017 accepteras till 2025-12-31

1.1.4.6        Skärmväggar

Här redovisas de krav som en skärmvägg för skolmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar fristående skärmväggar. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-2:2000

Kontorsmöbler - Skärmväggar – Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

 

1.1.4.7        Ljudabsorbenter

 

Följande krav gäller för redovisning av en ljudabsorbents akustiska prestanda. Produkter som är deklarerade i Acoustic Facts uppfyller kraven på redovisning som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna specifikation kan användas för att beräkna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

I ”Guide för ljudabsorbenter” på www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivärden för ljudabsorberande förmåga. Upphandlare som Kammarkollegiet använder dessa rekommenderade nivåer som kravnivåer vid upphandling.

Ljudabsorberande area

Med hjälp av nedan angivna standarder för mätning och beräkning av akustiska prestanda skall den ljudabsorberande arean för ljudabsorbenten redovisas i form av ett diagram. Komplett dokumentation på genomförda mätningar och beräkningar enligt standarderna ovan skall finnas tillgängliga.

 

Kraven omfattar enstaka ljudabsorbenter och större sammansatta ytor (>10 m2) av flera ljudabsorbenter.

 

SS-EN ISO 354:2003

Byggakustik - Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvärderas i enlighet med den svenska standarden:

SS-ISO 20189:2019

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Större ytor (>10 m2) sammansatt av flera ljudabsorbenter utvärderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO 11654:1997

Byggakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning.

 

1.1.4.8        Skrivtavlor

1.1.4.9        

Här redovisas de krav som skrivtavlor ska uppfylla och omfattar säkerhet vid normal användning, ytans egenskaper, konstruktionens hållbarhet och ergonomi.

Kraven omfattar väggfasta och fristående skrivtavlor för utbildningsmiljöer, kontor, konferens- och mötesrum av typen whiteboard och krittavla.

SS-EN 14434:2010

Skrivtavlor för utbildningsmiljöer - Ergonomi, teknik och säkerhet - Krav och provningsmetoder
Vid provning av whiteboards enligt SS-EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt
- 7.2.3 Ability to write and erase
- 7.3.2 Scratch
- 7.4.2 Staining
- 7.5.2 Color degradation

Vid provning av krittavlor enligt EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven och lägst nivå 2 ska uppnås enligt
- 8.3.3 Ability to write
- 8.4.2 Scratch
- 8.5.2 Staining
- 8.6.2 Color degradation

 

1.1.5     Utomhusmiljö

1.1.5.1        Sittmöbler

 

Här redovisas de krav som en sittmöbel för vuxna, vid användning i främst utomhusmiljö, ska uppfylla.  Kraven omfattar alla typer av sittmöbler för utomhusmiljö med avsedd användning för camping, hemmiljö och offentlig miljö.

Sittmöbler av typ loungers, solsängar etc. ska uppfylla kraven enligt avsnitt 3. Krav och provningssekvens avseende stabilitet och funktion i SS-EN 581-2.

SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-2:2015

Möbler för utomhusmiljö – Sittmöbler och bord för camping, hemmiljö och offentlig miljö
Del 1: Allmänna säkerhetskrav.

 

1.1.5.2        Bord

1.1.5.3        

Här redovisas de krav som ett bord för vuxna, vid användning i främst utomhusmiljö, ska uppfylla.
Kraven omfattar alla typer av bord för utomhusmiljö med avsedd användning för camping, hemmiljö och offentlig miljö.

SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017

Möbler för utomhusmiljö – Sittmöbler och bord för camping, hemmiljö och offentlig miljö  
Del 1: Allmänna säkerhetskrav.

 

 

 


 

1.2      Mått

Mått kan relateras till två grupper av standarder; säkerhet/funktion och ergonomi. De standarder som är relaterade till säkerhet/funktion ryms under rubriken 1.1 Säkerhet/funktion och finns med under testning till respektive möbelkategori.

1.2.1     Kontorsmöbler

Under detta avsnitt redovisas de möbelkategorier som har separata standarder för ergonomiska krav; arbetsstolar, arbetsbord samt skärmväggar - samtliga inom kontorsmiljö.

1.2.1.1       Arbetsstolar för kontor

Här redovisas de krav som arbetsstolar för kontorsmiljö ska uppfylla beträffande mått. 

 

Arbetsstolar för kontor delas in i tre olika typer – Ax, A, B och C.
Typindelningen grundas på stolens inställningsmöjligheter som bestäms av måttkraven i SS-EN 1335-1:2020 +A1:2022 och CEN/TR 1335-4. Kraven är baserade på att stolen används åtta timmar/dag av person med en kroppsvikt på 110 kg. Vid deklaration av arbetsstol skall stolens typ enligt nedan anges.

Typ Ax: Sits – roterbar, större inställbar höjd och inställbart sittdjup än Typ A samt inställbar lutning.

Typ A: Sits – roterbar, inställbar höjd, inställbart sittdjup och inställbar lutning.
Typ B: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning.
Typ C: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning. Ryggstöd – fast höjd.

SS-EN 1335-1:2020 +A1:2022

Kontorsmöbler – Arbetsstolar – Del 1: Bestämning av dimensioner.

*Provningar utförda enligt SS-EN 1335-1:2000 accepteras till 2023-12-31 provningar utförda enligt SS-EN 1335-1:2020 accepteras till 2025-12-31

1.2.1.2       Arbetsbord för kontor

Här redovisas de krav som arbetsbord för kontorsmiljö ska uppfylla beträffande mått. 

 

Vid deklaration av arbetsbord för kontor skall man ange vilken typ av bord deklarationen avser, bord för sittande, stående eller sitta/stå. Dessutom skall man ange graden av justerbarhet enligt någon av de fyra klasserna A, B, C och D som finns angivna i SS-EN 527-1:2011.

 

Typ A: Fullt justerbar

Typ B: Fullt valbar

Typ C: Fast höjd

Typ D: Begränsat justerbar eller begränsat valbarSS-EN 527-1:2011

Kontorsmöbler – Bord och skrivbord – Del 1: Dimensioner.

 

1.2.1.3       Skärmväggar för kontor

Här redovisas de krav som en skärmvägg för kontorsmiljö ska uppfylla beträffande mått. Kraven omfattar fristående skärmväggar. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-1:1996

Kontorsmöbler – Skärmväggar – Del 1: Mått.

 


 

1.3      Ytors motståndskraft

Kraven avseende ytors motståndskraft gäller för alla lackerade, folie- och laminatbelagda hårda ytor. Kraven gäller inte för ytor behandlade med olja, vax eller motsvarande för vilka information om skötsel, efterbehandling och ev. reparation skall åtfölja möbeln. Kromade och obehandlade ytor omfattas inte. Kraven gäller för samtliga användarmiljöer.

1.3.1     Användarmiljöer - inomhus

Denna specifikation behandlar vilka krav som ska ställas på möbelytors motståndskraft, i användarmiljöer inomhus.

Tillämpning

Användarmiljö

Möbelyta

Krav

Hemmiljö

Sittmöbler
Bord
Liggmöbler

Förvaringsmöbler

Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Invändiga ytor inkl. lådbottnar

Kravkategori 1

Sittmöbler

Liggmöbler

Förvaringsmöbler

Sitsar, ryggstöd och armledare

Övriga ytor exkl. underreden

Utvändiga ytor

Kravkategori 2

Bord

Bordsskivor

Kravkategori 4

Offentlig miljö/ kontor

Sittmöbler

Bord

Liggmöbler

Förvaringsmöbler

Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Invändiga ytor inkl. lådbottnar

Kravkategori 1

Sittmöbler

Liggmöbler

Förvaringsmöbler

Sitsar, ryggstöd och armledare

Övriga ytor exkl. underreden

Utvändiga ytor

Kravkategori 2

Bordsskivor

För bordsskivor som t.ex. konferens, väntrum och bibliotek. Avser ovansida. För t.ex. restaurang, café och utbildningssalar se nedan.

Kravkategori 4

Bordsskivor

Avsedda för restauranger, kaféer, utbildningsmiljö etc. Avser ovansida.

Kravkategori 5

Köks- och badrumsinredningar

 

Invändiga ytor och lådbottnar, exkl. hyllskivor och bottnar

Kravkategori 1

 

Utvändiga ytor, hyllskivor och bottnar

Kravkategori 3

Bänkskivor

 

Kravkategori 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Kravkategori

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Provning

Referenser

 

 

 

 

 

 

 

Vatten 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

6 tim. a)

16 tim.

16 tim.

24 tim.

24 tim.

24 tim.

 

Fett 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

24 tim b)

24 tim.

24 tim.

24 tim.

24 tim.

24 tim.

 

Fett + repning 1)

SS 83 91 22:2017

-

-

-

24 tim. + 3 N

24 tim. + 5 N

24 tim. + 5 N

 

Repning

SS 83 91 22:2017 2))*
alt. EN 15186 3)

-

 

3 N

1,5 N

3 N

1,5 N

3 N

1,5 N

5 N

3 N

5 N

3 N

 

Alkohol 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

-

-

-

1 tim.

1 tim.

1 tim.

 

Kaffe 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

-

1 tim c)

1 tim.

1 tim.

1 tim.

1 tim.

 

Värme, torr 1)

SS-EN 12722:2009+A1:2013

-

-

-

70° C

70° C

180°C

 

Värme, fuktig 1)

SS-EN 12721:2009+A1:2013

-

-

-

-

-

85°C

 

Värme mot kant 1)

NS 8061:1983

-

-

-

-

-

85°C

 

Vatten mot kant 1)

SS 83 91 20 :2017

-

-

6 timd)

-

-

1 tim.

 

Svett – sur och basisk 1)
Enligt SS-EN 105-E04:2013

SS-EN 12720:2009+A1:2013

-

1 tim f)

-

-

-

-

 

Slag mot yta och kant 1)

SS 83 91 23:2017

-

-

25 mmd)

-

-

25 mm

 

Ånga mot kant – Luckor 1)

SS 83 91 25:2021

-

-

55° (±5)f)

-

-

-

 

Ånga mot kant – Bänkskivor 1)

SS 83 91 24:2021

-

-

-

-

-

55° (±5)

*Provningar utförda enligt SIS 83 91 17 accepteras till 2025-12-31

1) = Vid bedömning godtas resultat 4.
2) = Max repbredd 0,5 mm. Genombrott av lackskikt accepteras inte.

3) = Max repbredd 0,3 mm.

 För laminat accepteras även krav och provning enligt SS-EN 438-2, -3, ska då omfatta klausul 10, 16, 20, 25 och 26 med samma vätskor enligt tabellen ovan samt fuktig värme enligt SS-EN 12721:2009. För kravkategori 1–5 accepteras nivå VGS och för kravkategori 6 krävs nivå HGS samt provning av kant på färdig skiva.

För melaminbelagda skivor accepteras även krav och provning enligt SS-EN 14322:2017 med vätskor som tabell ovan.

a) För insida bakstycke på köksinredning gäller 1 tim.

b) För insida bakstycke på köksinredning utgår Fett 24 h

c) Gäller förvaringsmöbler - utvändiga horisontella ytor
d) Gäller dörrar och lådförstycken i kök och bad

e) Gäller armledare

f) Gäller dörrar och lådförstycken i kök och bad

1.3.2     Användarmiljöer - utomhus

Denna specifikation behandlar vilka krav som ska ställas på möbelytors motståndskraft, i användarmiljöer utomhus.

Tillämpning

Användarmiljö

Möbelyta

Krav

Camping

Sittmöbler
Bord
Sitt- och liggmöbler

Samtliga ytor

Samtliga ytor

Samtliga ytor

Kravkategori 1

Hemmiljö

Sittmöbler
Bord
Sitt- och liggmöbler

Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar

Kravkategori 1

Sittmöbler
Sitt- och liggmöbler
Förvaringsmöbler

Sitsar, ryggstöd och armledare Övriga ytor exkl. underreden Utvändiga ytor

Kravkategori 2

Bord

Bordsskivor

Kravkategori 3

Offentlig miljö

SittmöblerBord
Sitt- och liggmöbler

Underreden - ben och sargar Gäller de delar av underreden och ben som är åtkomliga för slitage.
Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar

Kravkategori 1

Sittmöbler
Sitt- och liggmöbler

Sitsar, ryggstöd och armledare Övriga ytor exkl. underreden

Kravkategori 2

Bordsskivor

Bordsskivor

Kravkategori 3 

 

 

Kravkategori

 

 

1

2

3

Provning:

Referenser:

 

 

 

Vatten 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

16 timmar

24 timmar

24 timmar

Fett 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

24 timmar

24 timmar

24 timmar

Alkohol 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

-

-

1 timme

Kaffe 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

-

-

1 timme

Värme, torr 1)

SS-EN 12722:2009+A1:2013

-

-

70°c

Svett – sur och basisk 1)
Enligt SS-EN ISO 105-E04:2013

SS-EN 12722:2009+A1:2013

-

1 timme

-

 

1)       Vid bedömning godtas resultat 4.

 

Tilläggskrav för metallytor
Gäller möbler i stål, obehandlade och ytbehandlade
Korrosionsprovning med saltspray enl. metod Saltspray SS-EN-ISO 9227

 

Användarmiljö

Möbelyta

Krav

Camping

Samtliga

6 timmar. ≥5
Bedömning enl. SS-EN-ISO 10289

Hemmiljö

Samtliga

24 timmar. ≥5
Bedömning enl. SS-EN-ISO 10289

Offentlig miljö

Samtliga

72 timmar. ≥5
Bedömning enl. SS-EN-ISO 10289

 


 

1.4      Brand

1.4.1     Stoppade sittmöbler

Här redovisas de krav som en stoppad sittmöbel ska uppfylla. Kraven gäller för samtliga användarmiljöer med undantag av utomhusmöbler som uteslutande är avsedda för användning utomhus. Som alternativ till provningsrapport från ackrediterat laboratorium godkänns intyg/produktdatablad från klädselleverantören som styrker att klädseln provats och godkänts enligt SS-EN 1021-1:2014 med standardpolyeter (20-22 kg/m3) som stoppning. Detta förutsätter att deklarerad möbel har stoppning av polyeter med densitet större än eller lika med 22 kg/m3. Övriga stoppningsmaterial ska testas enligt aktuell standard.

SS-EN 1021-1:2014*

Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett.

.

1.4.2     Liggmöbler och madrasser

Här redovisas de krav som liggmöbler och madrasser ska uppfylla. Kraven gäller för samtliga användarmiljöer med undantag av utomhusmöbler som uteslutande är avsedda för användning utomhus.

SS-EN 597-1:2016

Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser – Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett.
 

1.5      Klädsel

För en sittmöbel med klädsel skall nedanstående krav på klädselns egenskaper uppfyllas. Gäller sittmöbler, skärmväggar och ljudabsorbenter. Samtliga krav nedan är ej tillämpliga på skärmar och ljudabsorbenter, se undantagen beskrivna nedan.

1.5.1     Skinn/läder

Denna specifikation lägger fast de krav som en möbelklädsel i skinn/läder ska uppfylla. Ett alternativ till nedanstående krav är att möbelklädseln uppfyller kraven i SS-EN 13336:2012.
Kraven gäller ej för fårskinn. För konstläder gäller krav enligt 1.5.1.1.

 Egenskap

Provningsmetod

Krav:

Färghärdighet mot gnidning Avfärgning och färgändring

SS-EN ISO 11640:2018

SS-EN ISO 11641:2012–Standarden används för att specificera typ av svettlösning

Bedömning enligt:
SS-EN 20105-A02:1993 och
SS-EN ISO 105-A03: 2019
Bedömning enligt gråskala

Anilin
- torrt läder/torr filt 50 cykler.   ≥ 3-4
- våt läder/torr filt 20 cykler.      ≥ 3-4
- svettindränkt filt 20 cykler.      ≥ 3-4 Semianilin
- torrt läder/torr filt 500 cykler.     ≥ 4
- våt läder/torr filt 150 cykler.        ≥ 3
-svettindränkt filt 80 cykler.           ≥ 3 Täckfärgat
- torrt läder/torr filt 500 cykler.     ≥ 4
- våt läder/torr filt250 cykler.        ≥ 3
- svettindränkt filt 80 cykler.          ≥ 3

Ljushärdighet

SS-EN ISO 105-B02:2014
Xenonljus
Bedömning enligt blåskala

Anilin:                      ≥ 3
Semianilin:                ≥ 5
Täckfärgat:                ≥ 5

Vidhäftning – ytfinish*

SS-EN ISO 11644:2022

- torr                        ≥ 2 N/10 mm
- våt                          ≥ 2 N/10 mm

Böjningsstyrka

SS-EN ISO 5402-1:2022

 

Anilin:          Ej relevant
Övriga:         20 000 cykler
                    Inga ytsprickor tillåts

Rivstyrka

SS-EN ISO 3377-2: 2016

≥ 20 N

Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd

SS-EN ISO 17233: 2017

Anilin:          Ej relevant
Övriga:         10°c,  Inga ytsprickor tillåts

Färghärdighet mot vattenfläckning

SS-EN ISO 15700
EN ISO 105-A02:1993. Bedömning
Ingen manuell ytbehandling inför provning

≥ 3
 Ingen permanent svällning tillåts

*Kravet är endast tillämpligt om det finns ett slätt ytskikt som kan limmas mot en platta utan att limmet penetrerar ytskiktet. Ytskiktet måste dessutom vara > 15 μm för att kravet skall vara tillämpligt.


 

1.5.1.1        Konstläder

Denna specifikation lägger fast de krav som en möbelklädsel i konstläder ska uppfylla. Ett alternativ till nedanstående krav är att möbelklädseln uppfyller kraven i SS-EN 15618:2009+A1:2012 Nivå B (med undantag för Vidhäftning där nivå E gäller samt Rivstyrka där nivå C gäller) avseende nedanstående egenskaper.

 

 

 

Egenskap

Provningsmetod

Krav:

Färghärdighet mot gnidning Avfärgning och färgändring

SS-EN ISO 105-X12:2016

- torr  ≥4
- våt  ≥4

Ljushärdighet

SS-EN ISO 105 B02:2014

≥ 5

Vidhäftning – ytfinish

SS-EN ISO 2411:2017

- longitudinell  ≥ 15 N
- transversell  ≥ 15 N

Dragbrottgräns

SS-EN ISO 1421:2017 (Metod 1)

- longitudinell  ≥ 250 N/5cm
- transversell  ≥ 180 N/5cm 

Rivstyrka

ISO 4674-1:2016 (Metod A)

- longitudinell  ≥ 20 N
- transversell  ≥ 20 N
*

* Gäller enbart konstläder med vävd baksida.


 

1.5.2     Textil (inomhusmöbler)

Denna specifikation lägger fast de krav som en textilklädsel ska uppfylla för inomhusbruk.
Kraven gäller ej för sadelgjord och meshmaterial. För konstläder se anpassade krav under 1.5.1.1.

Egenskap

Provningsmetod

Krav:
Hemmiljö

Krav:
Offentlig miljö Kontorsmiljö

Härdighet mot nötning:
- Färgändring
- Utseendeförändring (Luggvaror)
- Slutpunkt, två trådbrott
- Slutpunkt, två kala fläckar (Luggvaror)

SS-EN ISO 12947-2:2017
 


3 000 cykler. ≥ 3-4
10 000 cykler. ≥ 4
≥ 35 000 cykler
≥ 35 000 cykler


3 000 cykler. ≥ 4
15 000 cykler. ≥ 4
≥ 40 000 cykler

≥ 40 000 cykle
r

Härdighet mot noppbildning*

SS-EN ISO 12945-2:2020

5 000 cykler ≥ 3

5 000 cykler≥ 3-4

Ljushärdighet

SS-EN ISO 105-B02:2014

≥ 5

≥5

Sömskridning (varp och väft)

SS-EN ISO 13936-2:2004
Alternativt
SS-EN ISO 13936-3:2007

Se sömskridning under punkt 1.5.4

Se sömskridning under punkt 1.5.4

Färghärdighet mot gnidning:
- Anfärgning/färgändring, torr
- Anfärgning, våt 

SS-EN ISO 105–X12:2016
 


≥ 4
≥ 3-4


≥ 4
≥ 3-4

Färghärdighet mot vattentvätt: (Avser tvättbar klädsel)
- Anfärgning, multifiberväv
- Färgändring

SS-EN ISO 105-C06:2010≥ 3-4
≥ 4≥ 4
≥ 4

Färghärdighet mot kemtvätt:
(Avser tvättbar klädsel)
- Anfärgning, multifiberväv
- Färgändring

SS-EN ISO 105-D01:2010≥ 3-4
≥ 4≥ 3-4
≥ 4

Färghärdighet mot vattenfläckning:
- Färgändring

SS-EN ISO 105-E16:2007


≥ 4


≥ 4