Vi erbjuder en rad utbildningar designade för att ge dig den kunskap och de verktyg du behöver för att framgångsrikt deklarera dina produkter med Möbelfakta.
Vi ser fram emot att träffa dig på våra kurser och hjälpa dig att navigera i Möbelfaktas krav och processer!

Informationsmöten om Möbelfakta

Dessa  möten på en timme riktar sig till företag som är intresserade av att börja deklarera med Möbelfakta eller Möbelfakta READY, upphandlare, köpare och arkitekter.

Kommande grundutbildningar är
18 januari kl 9-11 - svenska
1 februari kl 9-11 - engelska

Riskanalys av leverantörer

Denna kurs är öppen för alla och fokuserar uteslutande på riskanalys av leverantörskedjan. Kursen ger en djupgående förståelse för hur man praktiskt arbetar med riskanalyser, följer upp och hanterar avvikelser. Det är viktigt att notera att denna kurs inte hanterar övriga krav som ställs av Möbelfakta. Kursavgiften är 4900 SEK exkl. moms per deltagare.

Kontakta oss om du vill ha kursen på engelska

Nästa kurs 25 januari 2024
IVL Svenska miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Stockholm
Sista anmälningsdag 20 jan

Anmälan Dig här:

Grundläggande utbildning

Denna kostnadsfria kurs är obligatorisk för alla deklaranter. Under två timmar kommer du att få en översikt över Möbelfaktas krav och dokumentation, samt lära dig hur man deklarerar en produkt.

Upcoming basic trainings are
January 18, 9 to 11 in Swedish
February 1, 9 to 11 in English