Efterlevnad av krav

Stickprovskontroll utföras både hos producent som hos dess underleverantörer.

Full transparens förväntas från möbelproducenten när det gäller hur innehållet i kravspecifikationen efterlevs. I händelse av att en möbelproducent eller dess leverantör bryter mot kraven ska korrigerande åtgärder vidtas.

En korrigerande åtgärd innebär att en möbelproducent säkerställer att det egna företaget, eller leverantören, så snabbtt som möjligt åtgärdar avvikelsen.

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se