Efterlevnad av krav

Stickprovskontroll kan komma att utföras hos producent såväl som hos dess underleverantörer.

Full transparens förväntas från möbelproducenten avseende hur innehållet i kravspecifikationen efterlevs. I händelse av att en möbelproducent eller dess leverantör bryter mot kraven ska korrigerande åtgärder vidtas.

En korrigerande åtgärd innebär att en möbelproducent säkerställer att det egna företaget, eller leverantören, så skyndsamt som möjligt åtgärdar avvikelsen.

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se