Möbelfaktas kriterieråd

Möbelfaktas kriterieråd

Möbelfaktas externa kriterieråd har till uppgift att säkerställa att relevanta och aktuella kriterier ställs, baserade på omvärldsanalys, expertkompetens samt branschens och upphandlande parters intressen.
Rådet ska vid behov föreslå förändringar av kriterierna till Möbelfaktas styrelse som sedan fattar beslut om förändringar gällande kriterierna för kvalitet, miljö och/eller socialt ansvar.
Kriterierna ska löpande uppdateras i relation till ny vetenskap samt nya lag- och marknadskrav, jämte standardisering. Även bevakning och jämförelser med andra märkningssystem kommer att ingå i arbetet.
 
Kriterierna ska utvecklas i enlighet med standarden ISO 14024 vilket innebär att produkterna klarar miljökrav som fastställs av en oberoende tredje part, att kraven skärps kontinuerligt och att de tas fram ur ett livscykelperspektiv.
 
Möbelfaktas kriterieråd sammanträder minst två gånger per år.
 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se