Miljöpolicy

Möbelfakta kräver en miljöpolicy, ett skriftligt miljödokument eller ett miljöledningssystem som visar möbelföretagets ambitionsnivå kring miljön.

Miljöpolicyn ska vara skriftlig och utformad så att den kortfattat men kraftfullt och tydligt sammanfattar företagets syn på miljöarbetet. Den ska redovisa ambitionsnivån och företagets sätt att arbeta med miljöfrågorna.
Hur omfattande företagets miljöpolicy är avgör företaget självt. En del företag väljer att ha en miljöpolicy som omfattar fem punkter, andra har en miljöpolicy som sträcker sig över flera sidor. En bra grund att stå på är att policyn ska vara möjlig att följa och därför inte omfatta mer än företaget verkligen är kapabel till. Ambitionsnivån ska gå att uppfylla.

Målet med miljöpolicyn är:

• att beskriva företagets visioner, principer och långsiktiga inriktning för miljöarbetet.
• att ange verksamhetens ambitionsnivå.
• att visa verksamhetens gemensamma värderingar i miljöfrågor.
• att ange de samlade riktlinjerna för hur arbetet med miljön ska bedrivas i organisationen.
• att ge underlag till miljömål och handlingsplaner.
 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se