Miljö

Möbelfaktas miljökrav bygger på Upphandlingsmyndighetens kriterier för offentlig upphandling av möbler. Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.
Miljökriterierna är uppdelade på dels obligatoriska materialkrav, dels obligatoriska produktkrav.
Materialkrav
Materialkraven rör framför allt råvaror och komponenter som används vid tillverkning av möbeln medan produktkraven rör den färdiga möbeln. Materialkraven innefattar krav på att träråvara ska härstamma från legala och acceptabla källor.
Vidare ställs krav på en rad kemikalier som bör minimeras eller helt undvikas i skivor, textil/skinn/läder, plast/gummi, stoppningsmaterial, lim och metall samt produkter avsedda för ytbehandling.
 
Produktkrav
Produktkraven å sin sida gäller själva möbeln och inbegriper krav på märkning, reservdelar, produktinformationer, skötselanvisningar och förpackningar.
Möbelproducenten ska kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att miljökraven följs.
 
I de flesta fall, särskilt gällande materialkraven, ska underleverantörer ta fram nödvändig dokumentation för att påvisa att kraven är uppfyllda. När det gäller produktkraven är det som regel möbelproducenten själv som ska ta fram nödvändig dokumentation eller i förekommande fall intyga att åtgärder är vidtagna för att uppfylla kraven.
 

 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se