Verktyg för att nå kvalitet

För att nå de tekniska kraven och därmed fullgod kvalité på möbeln bör möbelproducenten följa något av följande certifierade ledningssystem:
-  ISO 9001
-  FR 2000

Om producenten inte har ett certifierat ledningssystem ska dokumentation och rutiner för kvalitetssäkring kunna uppvisas.

Det innebär att man minst ska kunna uppvisa:
- Ledningens åtagande avseende kraven uppställda i detta dokument
- Dokumentation av en årlig uppföljning att kraven i detta dokument innehålls
- Dokumentation av rutiner säkerställande av produktkvaliteten
- Dokumentation av rutiner säkerställande av produktförändringar
- Dokumentation av rutiner hantering av reklamationer
- Dokumentation av rutiner för inköp
- Dokumentation för uppföljning av leverantörer

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se