Verifikationer

Det finns olika typer av verifikat kopplade till de olika kritierierna i Möbelfakta enligt nedan.

Säkerhet/funktion
Säkerhet/funktion är ett samlingsbegrepp för de egenskaper som i de grundläggande standarderna kallas säkerhet, hållfasthet och hållbarhet..
Kraven för säkerhet/funktion ska verifieras med en aktuell provningsrapport/intyg från ackrediterat institut/laboratorium/företag. Med aktuell provningsrapport/intyg avses att möbeln/komponenten är provad enligt gällande kravstandard och att möbeln/komponenten i all väsentlighet ej har ändrats sedan provning.. Vid en revidering av standarderna, som medför att kraven ändras i denna del, gäller en övergångsperiod på tolv månader. Detta medför att man har tolv månader på sig att genomföra en ny provning för att behålla Möbelfakta-märkningen på möbeln.

Mått
Mått kan egentligen relateras till två grupper av standarder; säkerhet/funktion och ergonomi. De standarder som är relaterade till säkerhet ryms under rubriken 2.1 Säkerhet/funktion och finns med under provning för respektive möbelkategori.
Under detta avsnitt redovisas de möbelkategorier som har separata standarder för ergonomiska krav; arbetsstolar, arbetsbord samt skärmväggar - samtliga inom kontorsmiljö.
Kraven för mått ska verifieras med en aktuell provningsrapport/intyg från ackrediterat institut/laboratorium/företag. Med aktuell provningsrapport/intyg avses att möbeln/komponenten är provad enligt gällande kravstandard och att möbeln/komponenten i all väsentlighet ej har ändrats sedan provning.. Vid en revidering av standarderna, som medför att kraven ändras i denna del, gäller en övergångsperiod på tolv månader. Detta medför att man har tolv månader på sig att genomföra en ny provning för att behålla Möbelfakta-märkningen på möbeln.

Ytors motståndskraft
När det gäller kraven för möbelytors motståndskraft gäller de för alla lackerade, folie- och laminatbelagda hårda ytor. Kraven behandlar dessutom samtliga användarmiljöer. Kraven gäller inte för ytor behandlade med olja, vax eller motsvarande för vilka information om skötsel, efterbehandling och ev. reparation skall åtfölja möbeln.Obehandlade ytor omfattas inte.
Kraven för ytor ska verifieras med en aktuell provningsrapport/intyg från ackrediterat institut/laboratorium/företag. Med aktuell provningsrapport/intyg avses att möbeln/komponenten är provad enligt gällande kravstandard och att möbeln/komponenten i all väsentlighet ej har ändrats sedan provning.. Vid en revidering av standarderna, som medför att kraven ändras i denna del, gäller en övergångsperiod på tolv månader. Detta medför att man har tolv månader på sig att genomföra en ny provning för att behålla Möbelfakta-märkningen på möbeln.

Brand
* Stoppade sittmöbler
Den tekniska specifikationen lägger fast de krav som en stoppad sittmöbel ska uppfylla enligt den fastställda europeiska standarden SS-EN 1021-1:2014. Standarden gäller för samtliga användarmiljöer med undantag av utomhusmöbler som uteslutande är avsedda för användning utomhus.
Kraven för stoppade sittmöbler ska verifieras med en aktuell provningsrapport/intyg från ackrediterat institut/laboratorium/företag när det gäller aktuell kombination av stoppning och klädsel. Med aktuell provningsrapport/intyg avses att möbeln/komponenten är provad enligt gällande kravstandard och att möbeln/komponenten i all väsentlighet ej har ändrats sedan provning. Alternativt godkänner Möbelfakta ett aktuellt intyg/produktdatablad från tygleverantören som styrker att klädseln provats och godkänts enligt EN 1021-1:2014 med standardpolyeter (20 - 22 kg/m3) som stoppning samt att denna klädsel i den aktuella möbeln kombineras med polyeter med densitet större eller lika med 22 kg/m3. Vid en revidering av standarderna, som medför att kraven ändras i denna del, gäller en övergångsperiod på tolv månader. Detta medför att man har tolv månader på sig att genomföra en ny provning för att behålla Möbelfakta-märkningen på möbeln.
* Liggmöbler och madrasser
Den tekniska specifikationen lägger fast de krav som en en liggmöbel eller madrass ska uppfylla enligt den fastställda europeiska standarden SS-EN 597-1:1994. Standarden gäller för samtliga användarmiljöer med undantag av utomhusmöber som uteslutande är avsedda för användning utomhus.
Kraven för liggmöbler och madrasser ska verifieras med en aktuell provningsrapport/intyg från ackrediterat institut/laboratorium/företag. Med aktuell provningsrapport/intyg avses att möbeln/komponenten är provad enligt gällande kravstandard och att möbeln/komponenten i all väsentlighet ej har ändrats sedan provning.. Vid en revidering av standarderna, som medför att kraven ändras i denna del, gäller en övergångsperiod på tolv månader. Detta medför att man har tolv månader på sig att genomföra en ny provning för att behålla Möbelfakta-märkningen på möbeln.

Klädsel
* Textil

Den tekniska specifikationen under 2.5.1 lägger fast de krav som en textilklädsel ska uppfylla.
Kraven för textil ska verifieras med en aktuell provningsrapport/intyg från ackrediterat institut/laboratorium/företag. Med aktuell provningsrapport/intyg avses att möbeln/komponenten är provad enligt gällande kravstandard och att möbeln/komponenten i all väsentlighet ej har ändrats sedan provning.. Vid en revidering av standarderna, som medför att kraven ändras i denna del, gäller en övergångsperiod på tolv månader. Detta medför att man har tolv månader på sig att genomföra en ny provning för att behålla Möbelfakta-märkningen på möbeln.
* Skinn/Läder
Den tekniska specifikationen under 2.5.2 lägger fast de krav som en möbelklädsel i skinn/läder ska uppfylla.
Kraven för skinn/läder ska verifieras med en aktuell provningsrapport/intyg från ackrediterat institut/laboratorium/företag. Med aktuell provningsrapport/intyg avses att möbeln/komponenten är provad enligt gällande kravstandard och att möbeln/komponenten i all väsentlighet ej har ändrats sedan provning.. Vid en revidering av standarderna, som medför att kraven ändras i denna del, gäller en övergångsperiod på tolv månader. Detta medför att man har tolv månader på sig att genomföra en ny provning för att behålla Möbelfakta-märkningen på möbeln.

 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se