Användarmiljöer/provkriterier

När det gäller de tekniska kraven finns det  fem användarmiljöer i Möbelfakta som referenser för vad möbeln kan vara provad och godkänd för:

-          Hemmiljö, inklusive inredning för kök och bad

-          Offentlig miljö

-          Kontorsmiljö

-       Skolmiljö

-          Utomhusmiljö

   

Vissa möbler kan godkännas för mer än en användarmiljö.
 

Det finns sex kategorier av kriterier:

-          Säkerhet/Funktion

-          Mått

-          Ytors motståndskraft

-          Brand/Antändlighet

-          Klädsel

-      Akustik

 

Möbler som uppfyller Möbelfaktas kvalitets kriterier är objektivt kontrollerade och verifierade, de bedöms tåla normalt slitage och har den säkerhet och funktion som kan avkrävas för den användarmiljö som den provats och godkänts för.

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se