Provningsinstitut

Det finns provningsinstitut i hela Europa, som kontrollerar tekniska krav på möbler. En del är specialiserade på "Säkerhet & funktion (1.1), andra på möbelns textil- och klädsel (1.5), medan några har kompetens inom samtliga provkritierier.
Under 1. Kvalitetskrav - introduktion samt i PDF:en till höger finns en tabell över provningsinstitut och laboratorier i Europa.

Provningsinstitut - fakta

Provningsinstitut - tabell

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se