Kvalitet

Standarder för fullgod teknisk kvalitet för möbler utarbetas huvudsakligen inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och dess tekniska kommitté. I de fall där det inte finns EN-standarder är Möbelfakta om möjigt anpassat till internationella standarder, ISO-standarder.

Möbelfaktas tekniska krav baserar sig på dessa standarder. Produkter som uppfyller Möbelfaktas krav uppfyller därmed aktuella standarder vilket underlättar för marknadsföring och vid export av möbler.

TMF är representerat och deltar aktivt i pågående standardiseringsarbeten.

"Kvaliteten måste vara en del av ekvationen redan då en produktidé föds. Kvalitet i avsikten, formen, funktionen, metoden och materialet. Kvalitet kan aldrig vara en efterkonstruktion. "

                                                                                                    - Johan Lindau, Blå Station -

 

Externa länkar

SIS - Swedish Standards Institute
 

 

Kontakt

Anders Rosenkilde, 08-762 72 28

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se