Våra krav

Möbelfakta speglar omvärldens krav med ett komplett och uppdaterat referens- och märkningssystem, som därmed blir synonymt för professionalitet och kvalitet ända till sista ledet hos slutanvändaren. Systemet baseras på tre kravområden (delar);
- Kvalitet (tekniska krav)
- Miljö
- Socialt ansvar

Med ett spann som rör sig från rent funktionella och säkerhetsmässiga krav för möbeln till ett genomgående grönt tänk och hur man möter etiska krav i produktionen, ska Möbelfakta ta höjd för en hållbar utveckling och bli det självklara referenssystemet för den svenska möbelindustrin. 

Ett system i tiden
Möbelfaktas styrelse ansvarar för innehållet i Möbelfakta. Kriterierådet utvecklar kriterierna i enlighet med standarden ISO 14025 vilket innebär att produkterna klarar miljökrav som fastställs av en oberoende tredje part, att kraven skärps kontinuerligt och att de tas fram ur ett livscykelperspektiv.
Se vidare under Möbelfaktas kriterieråd.

 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se