Våra krav

Möbelfakta speglar omvärldens krav med ett komplett och uppdaterat referens- och märkningssystem, som därmed blir synonymt för professionalitet och kvalitet ända till sista ledet hos slutanvändaren. Systemet baseras på tre kravområden (delar);
- Kvalitet (tekniska krav)
- Miljö
- Socialt ansvar

Med ett spann som rör sig från rent funktionella och säkerhetsmässiga krav för möbeln till ett genomgående grönt tänk och hur man möter etiska krav i produktionen, ska Möbelfakta ta höjd för en hållbar utveckling och bli det självklara referenssystemet för den svenska möbelindustrin. 

Tekniska Kommittén för möbler ansvarar för innehållet i Möbelfakta. Tekniska kommittén leds av TMF och består av ledamöter ifrån industri, provnings- och forskningsinstitut.

Ett system i tiden
Metoder för att prova olika egenskaper hos möbler utvecklas ständigt. De EN- och ISO-standarder, miljökritierier respektive etiska riktlinjer som ligger bakom Möbelfaktas krav kommer att utvecklas kontinuerligt och därför är också Möbelfakta ett referenssystem i ständig utveckling.

Kravspecifikation

ladda_ner Kravspecifikation

Requirements specification

ladda_ner Requirements specification

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se