Krav på tillverkning och delar

Krav på tillverkning och delar

I Möbelfakta delas kraven upp i fem områden; lagstiftning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, arbetsmiljö, miljö samt anti-korruption.

Företaget skall kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att kraven inom dessa områden efterföljs. Företaget kan t.ex. nyttja Möbelfaktas intyg och övriga dokument inom Socialt ansvar som hjälp i arbetet. Till höger kan intyg för underleverantörer laddas ned på svenska och engelska.

Se även Systematiskt arbete.

Version 01-2015

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se