Socialt ansvar

"Många av våra medarbetare har föräldrar som har jobbat hos oss. Många av dem i decennier. En generös och långsiktig personalpolitik skapar engagerade och lojala medarbetare. Trygghet och kamratskap skapar förutsättningar för en väl fungerande och jämställd arbetsplats."

                                                             - Sara Wadskog, Karl Andersson & Söner -

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se