Upphandlare

Möbelfakta för upphandlare

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2019-07-30 10:57
Den här sidan vänder sig till dig som upphandlar möbler. Här kan du ladda ned ’Möbelfaktas upphandlingsguide för möbler’ och ’Möbelfaktas Kravspecifikation’ som kan användas i samband med upphandling av möbler.

Möbelfakta är ett komplett system som ger trygghet för dig som upphandlare och som hjälper dig att skapa goda förutsättningar för hållbara och lönsamma affärer. Med Möbelfakta kan du på ett enkelt sätt ställa genomtänkta krav. Krav som garanterar att möblerna uppnår den funktionella och säkerhetsmässiga nivå du behöver, att tillverkningen är miljöanpassad i alla led, och att etiska hänsyn tagits under produktionen.

Guide för upphandling
I ’Möbelfaktas upphandlingsguide för möbler’ lär du dig mer om hur du med hjälp av Möbelfakta kan göra effektiva upphandlingar av möbler. Guiden går igenom vad som är viktigt att tänka på i samband med upphandlingen, och presenterar kortfattat de tre kravområdena Kvalitet, Miljö och Socialt ansvar.

Kravspecifikation
I dokumentet ’Möbelfaktas Kravspecifikation' finns Möbelfaktas samtliga krav angivna. Dokumentet kan skickas ut som en del av förfrågningsunderlaget vid upphandling när du vill använda Möbelfakta.
Möbelfaktas 'Blankett för verifikation' bifogas lämpligen som försättsblad till kravspecifikationen i samband med upphandling.

Hur ska man använda Möbelfaktas krav?
När du vill använda Möbelfaktas krav i din upphandling ska det tydligt anges i förfrågningsunderlaget.

Vi föreslår följande formulering:
Offererade möbler skall klara Möbelfaktas krav avseende Kvalitet, Miljö och Socialt ansvar enligt bilaga X.*
*Bilaga X avser Möbelfaktas kravspecifikation för upphandling av möbler

Använd kraven rätt!
Tänk på att Möbelfakta endast kan användas för de möbelkategorier och användarmiljöer som omfattas av kravkriterierna. Kontrollera att de möbler du avser upphandla finns angivna i Möbelfaktas kravspecifikation för upphandling.

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se