Tekniska Kommittén

Tekniska Kommittén

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-02-12 14:07
Det är Tekniska Kommittén (inom TMF:s möbelområde) som ansvarar för innehållet i Möbelfakta. Kommittén har funnit sedan hösten 2009, och består av ledamöter ifrån möbelindustrin samt provnings- och forskningsinstitut.

Syfte och mål
Syftet med kommittén är att driva och påverka de branschgemensamma frågorna och aktiviteterna inom teknik, kvalitet och miljö – områden som TMF driver, initierar och genomför. Tekniska Kommittén ska även ha som mål att underlätta det dagliga arbetet på företagen i relevanta branschgemensamma frågor samt att effektivisera företagens processer.

Inriktning och arbetsområden
Tekniska kommittén kommer att fokusera på följande frågor:

•         Ansvar för innehållet i Möbelfakta
•         Standardisering
•         Kravspecifikationer för möbler
•         Bevakning av regelverk och förordningar
•         Forsknings och utvecklingsfrågor

Arbetssätt och organisation
Den tekniska kommittén består av cirka tio medlemmar, varav åtta från medlemsföretagen och två från TMF. TK håller cirka fyra halvdagsmöten/år på olika platser.
Vid enstaka tillfällen, vid speciella frågeställningar, bjuds även andra företag och organisationer in till möten. Det huvudsakliga arbetet som kommittén föreslår ska utföras av TMF inom ramen för medlemmarnas branschservice. Större frågor kan dock behöva extra finansiering.
Arbetet inom den tekniska kommittén avrapporteras i styrgruppen för möbler och styrgruppen för möbler kan även ha förslag på nya fokusområden för TK. TMF:s personal fungerar som en länk mellan styrgruppen och TK.
 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se