Syfte

Syfte

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-09-08 14:09
Nya Möbelfakta ger många fördelar för aktörerna på möbelmarknaden.

TMF har tagit fram ett komplett referens- och märkningssystem för möbler, som ska omfatta såväl tekniska, miljömässiga som produktionsetiska krav. Tidigare saknades ett system som paketerade alla tre kraven och som därmed gjorde det svårt att överblicka vilka riktlinjer som bör följas på nationella och internationella marknaden.

Genom att följa Möbelfakta fångar du omvärldens krav inom alla tre områdena. En möbel som lever upp till Möbelfaktas tre delar möter kraven på miljö, är tillverkad enligt etiska riktlinjer och följer gällande kravspecifikationer ifråga om kvalitet. Detta med syfte att säkerställa en hållbar utveckling och ge möbelproducenterna ett starkt utgångsläge såväl nationellt som internationellt.  

Möbelfakta ska vara ett hjälpmedel för producenter, inköpare,  formgivare,  arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.

Möbelfakta kan med fördel användas som en guide vid olika typer av upphandling

Kort sagt ger Möbelfakta en trygghet och säkerhet för kunden.

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se