Priser

Priser för Möbelfakta

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2018-01-29 10:21
 Priser - 2018  Medlem  Ej medlem i TMF
 Årsavgift Möbelfakta  5 500 kr  10 500kr
 Årlig avgift per märkt möbel*  300 kr  500 kr
 Årlig granskningsavgift - 3:e part**  8 000 kr  8 000 kr
 Avgift per deklaration   2 000 kr  4 000 kr
 Förnyelsedeklaration (efter 5 år)  1 200 kr  2 400 kr
 Deklarantutbildning  6 000 kr  12 000 kr
 Utbildning i riskbedömning av leverantörer  2 000 kr  3 000 kr
 Utbildning för säljare/marknadsförare  4 000 kr  7 500 kr


* Gäller per deklaration och godkännande av en möbel eller möbelserie. Godkännandet gäller i fem år. Därefter görs förnyelsedeklaration och deklarationskostnad tas ut på nytt. 

** Resekostnader i samband med företagsbesök kan tillkomma.

Möbelfakta justerar avgifterna årligen.

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se