Priser

Priser för Möbelfakta

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2017-03-06 16:28
 Priser - 2017  Medlem  Ej medlem i TMF
 Årsavgift Möbelfakta  5 200 kr  10 300 kr
 Årlig avgift per märkt möbel*  210 kr  420 kr
 Årlig granskningsavgift - 3:e part**  7 200 kr  7 200 kr
 Avgift per deklaration   1 800 kr  3 600 kr
 Förnyelsedeklaration (efter 5 år)  1 050 kr  2 100 kr
 Deklarantutbildning  5 700 kr  11 300 kr
 Utbildning i riskbedömning av leverantörer  1 850 kr  2 450 kr
 Utbildning för säljare/marknadsförare  3 600 kr  7 200 kr


* Gäller per deklaration och godkännande av en möbel eller möbelserie. Godkännandet gäller i fem år. Därefter görs förnyelsedeklaration och deklarationskostnad tas ut på nytt. 

** Resekostnader i samband med företagsbesök kan tillkomma.

Möbelfakta justerar avgifterna årligen.

Sök

Möbelfakta/TMF
Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
Fax: 08-611 71 51
E-post: info@mobelfakta.se
Hemsida: www.mobelfakta.se