Historik

Historik

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-10-04 10:48
En del har hänt sedan Möbelfakta skapades 1972.

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för den svenska möbelbranschen, som introducerades hos Möbelinstitutet 1972. Fokus låg på provning av möbler och var ett försök till att skapa ett deklarationssystem för egenskaper som hållfasthet, ytornas tålighet samt materialkvalitet och noggrannhet i utförandet. Kraven på möblernas funktionsmått grundades bland annat på ergonometriska studier, men utökades efter hand till områden som säkerhet.

Möbelfaktas första version innehöll följande upplägg;
• Kravspecifikation/deklarationsanvisning – tekniskt underlag för provningar.
• Provningsrappport  - gav detaljerad information om en möbels olika delegenskaper.
• Möbelfaktadeklaration – information om möbelns kvalitet med gradering av brukbarhet, hållbarhet och välgjordhet i tre nivåer.
• Hänvisningsmärke – visade att möbeln var testad och uppfyllde baskraven. Säljaren kunde styrka det med provningsrapporten (GRAFIK - MÄRKE).

Småländska Gemla blev först att ansluta sig till Möbelfakta, men 1973 följde ytterligare 52 företag – däribland IKEA. Antalet ökades sedan successivt och som mest hade drygt 300 företag tillstånd att använda Möbelfakta-systemet.

Även när det gällde provningsrapporter tog Möbelfakta fart. Redan ett år efter starten låg man på 600 provningsrapporter/år, och antalet varierade sedan mellan 400 och 900 stycken/år med en tillfällig topp på 1 400 provningar i början av 1980-talet. Provningsuppdragen föregicks ofta av en granskning av uppdragsgivarens hela sortiment. Det gjordes även konsultationer om möjliga produktförbättringar.

Sveriges Möbelindustriförbund (numera Trä- och Möbelföretagen) köpte det gamla Möbelfakta-systemet 1995 och inledde ett utvecklingsarbete, tillsammans med en branscharbetsgrupp samt Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås. I februari 1997 lanserades den nya versionen av Möbelfakta (version två), som anpassats till nya EU-normer och provningsmetoder. Inriktningen låg fortfarande på en möbels tekniska krav (som säkerhet och hållfasthet), men ett av de viktigaste inslagen med Möbelfakta 1997 var att den kompletterats med en miljödeklaration, där företagen fick möjlighet och stöd med utvecklingen av miljöanpassade produkter.

Sedan 2002 ägs och förvaltas Möbelfakta av TMF . Sedan dess har även Möbelfakta legat till grund för möbelindustrins produktutveckling för säkra och ändamålsenliga möbler, även om deklarationsmärkningen inte sker i dagsläget.

2010 lanseras alltså en uppdaterad, tredje version av referens- och märkningssystemet på marknaden – nya Möbelfakta.
 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se