Avgifter

Avgifter för Möbelfakta

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2019-01-03 08:51
Här nedan hittar du 2019 års avgifter för Möbelfakta.
Avgifterna justeras årligen.
 Priser - 2019  Medlem  Ej medlem i TMF
 Årsavgift - Möbelfakta  6 000 kr  12 000 kr
 Årlig avgift per märkt möbel*  400 kr  600 kr
 Årlig granskningsavgift - 3:e part**  8 200 kr  8 200 kr
 Avgift per deklaration  2 200 kr  4 400 kr
 Förnyelsedeklaration (efter 5 år)  1 400 kr  2 700 kr
 Deklarantutbildning  6 500 kr  12 500 kr
 Utbildning i riskbedömning av leverantörer  2 200 kr  3 300 kr


* Gäller per deklaration och godkännande av en möbel eller möbelserie. Godkännandet gäller i fem år. Därefter görs förnyelsedeklaration och deklarationskostnad tas ut på nytt. 

** Resekostnader i samband med företagsbesök kan tillkomma.

 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se