TMF kan du inte se brevet? Klicka här!
TMF

Nyheter Möbelfakta #1 2 april 2013

Möbelfakta har passerat 100!

Före årsskiftet passerade vi en viktig milstolpe i och med att den hundrade deklarationen kom in till kansliet. Drygt två år gammalt har nu märkningssystemet blivit tresiffrigt med fler än 120 märkta möbler av 19 producenter vid dags dato. Möbelfakta har successivt blivit ett erkänt och allt starkare varumärke där bredden i märkningssystemet vinner allt mer gehör. Debutanten Frapett var den som förde Möbelfakta över 100-strecket med en av sina tolv märkta kontorsstolar.

Bland de företag som ökat på sitt Möbelfakta-sortiment på sistone, och som ståtar som ”meste märkaren” så här långt, finns Edsbyverken.

- Vår målsättning är att alla våra möbler ska vara märkta enligt Möbelfakta och vi är på god väg. Vi vill genom märkningen underlätta för upphandlare, återförsäljare och konsumenter att välja högkvalitativa möbler som tillverkats på ett ansvarsfullt och miljöriktigt sätt, säger Sören Hammarström, kvalitets- och miljöansvarig på Edsbyverken.

 

Det är väldigt glädjande att Möbelfakta tagit fart på allvar. Det här visar att branschen erbjuder ett stort utbud av kvalitativa och hållbara produkter!

 


Ändringar i Möbelfakta från 1 januari 2013

Den 1 januari 2013 uppdaterades kraven inom Socialt ansvar. Uppdateringen innebär ingen egentlig skärpning av kraven, utan ska snarare specificera dem tydligare. Kraven baseras fortsatt på FN:s uppförandekod och dess tio principer.

I samband med uppdateringen publicerade vi en ny version av Deklarationsblankett för Möbelfakta på mobelfakta.se. Glöm inte att ladda ned den nya blanketten när du ska deklarera nya möbler.

 


Krav för skolmöbler införs den 30 april

TMF:s tekniska kommitté för möbler har tagit fram ett förslag till krav för skolmöbler som varit ute på remiss. Efter remissomgången har kraven justerats och ett färdigt kravdokument föreligger som kommer att publiceras på mobelfakta.se den 30 april. Kraven kommer inledningsvis att omfatta stolar och bord i skolmiljö. Under hösten 2013 kommer även krav för förvaringsmöbler i skolmiljö. Dessa krav dröjer då den nya standarden EN 16121 för förvaringsmöbler i offentlig miljö ännu ej är publicerad. Denna nya standard är avsedd att användas för kravställning i skolmiljö. Du kan ladda ned kraven här redan nu (pdf)

 


Nya krav för sittmöbler i offentlig miljö

Nuvarande krav för sittmöbler i offentlig miljö hänvisar till EN 15373:2007. En ny standard har nyligen publicerats EN 16139:2013 Möbler för offentlig miljö – Sittmöbler – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

Från och med den 30 april ställer Möbelfakta krav för sittmöbler i offentlig miljö enligt EN 16139:2013. Redan utförda provningar enligt EN 15373:2077 kommer dock att fortsättningsvis accepteras. Inga möbler behöver alltså provas om men nya provningar skall göras enligt EN 16139:2013.

 


Glas och akustik i fokus på TK-möbelmöte

Den 2 februari sammanträdde TK-möbel på Glafo i Växjö. Fokusämnen denna gång var akustiska egenskaper hos möbler samt glas i inredning och möbler. Linus Nordén från WSP och Pontus Thorsson från Akustikverkstan berättade om Akustikfakta. Marianne Grauers, Vd på Glafo, presenterade Glafos verksamhet och utvecklingen inom glasområdet.

Ta del av protokollet på mobelfakta.se

(Tillgängligt för inloggade Möbelfakta- och TMF-medlemmar)

 

Nästa möte äger rum den 11 september med fokus på klädsel.

 


Möbelfakta träffar Upphandlingsstöd

Den 3 april träffar vi Kammarkollegiets Upphandlingsstöd för att informera om Möbekfakta och hur systemet kan användas i samband med upphandling och inköp. 

 


Att välja Möbelfakta är ett smart val det vet Du. Vet dina kunder det?

Det är kloko att se till att alla på företaget har kunskap om Möbelfaktas innehåll och fördelarna med att välja märkta möbler. Vår utbildning för säljare och marknadsförare passar den som behöver grundläggande kunskap och hålls under en halvdag, härnäst i Jönköping den 25 april. Vi kan också komma ut till er och hålla föredrag om ni är en större grupp söker information och utbildning. Kontakta oss på info@mobelfakta.se eller ring kansliet på 08-762 72 50.

 


Möbelfakta i Europa

En viktig del i vårt arbete är att hålla oss à jour med vad som händer inom möbelområdet ute i Europa och framförallt på våra närmarknader. I maj träffar vi den norska branschorganisation och deltar i en av deras utbildningar i mobelfakta.no.

Vi för dialog med branschorganisationerna i Norge, Danmark och Finland bland annat om harmoniserade krav inom norden, nu senast vid ett möte under Stockholm Furniture Fair.

 


Kursdatum 2013

 

Deklaration och märkning av möbler:

9 oktober 2013, Stockholm

Mer information och priser hittar du i följande informationsblad

 

Möbelfakta för säljare och marknadsförare:

25 april 2013, Jönköping

23 oktober 2013, Stockholm

Mer information och priser hittar du i följande informationsblad

 


Möbelfaktastatus

De senaste i raden av Möbelfaktamärkare är Martela, NC Nordic Care och SA Möbler.

Nu finns fler än 120 möbler/möbelserier av 19 producenter märkta med Möbelfakta.

 

Albin i Hyssna (10)

Blå Station (5)

Edsbyverken (21)

EFG (2)

Ekdahls Möbler (9)

Frapett (12)

Horreds (4)

Ire (1)

Kinnarps (9)

Lammhults (4)

Martela (6)

Materia (8)

NC Nordic Care (1)

OFFECCT (7)

SA Möbler (3)

Skandiform (8)

Stolab (1)

Swedese (10)

Voice (2)

 


Kalendarium

2013-04-23: Hållbarhetsseminarium och TMFs stämma, Kosta
2013-04-23: Sustainability Day, Stockholm
2013-04-25: Kurs i möbelfakta för säljare och marknadsförare, Jönköping
2013-05-21: Konsten att ställa krav - förebered en lyckad upphandling, Stockholm
2013-09-11: TK-möbel
2013-10-09: Kurs i Möbelfakta, deklaration och märkning av möbler, Stockholm
2013-10-23: Kurs i Möbelfakta för säljare och marknadsförare, Stockholm
2013-11-20: Möbeldagen, Borås

 

Kom ihåg att du alltid kan kontakta oss om du tycker att vi kan bli bättre på något, maila då info@mobelfakta.se eller slå oss en signal.


Möbelfakta  på Stockholm Furniture Fair


Frapett tog Möbelfakta över 100-strecket

TMF