TMF kan du inte se brevet? Klicka här!
TMF

Nyheter Möbelfakta #2 2014

I höst är det fyra år sedan Möbelfakta återlanserades i samband med Möbeldagen, med socialt ansvar som nytt kravområde. Sedan dess har systemet fått en mängd medlemmar, över 70 företag, och flera hundra möbler har godkänts enligt Möbelfaktas krav.

Kraven uppdateras kontinuerligt och från och med januari 2015 kommer ett antal nya ändringar att införas avseende kraven inom kvalitet och socialt ansvar. Senare under 2015 planeras även miljökraven att genomgå en större uppdatering. I januari kommer de producenter som var först ut med att deklarera möbler att få information om vad som behöver göras inför det förnyade godkännande som krävs när en möbels godkännande löper ut efter fem år.

 


Justerade avgifter i Möbelfakta

Den 1 januari 2015 införs nya avgifter för Möbelfakta.

 

 

TMF-medlem

Icke TMF-medlem

Årsavgift, per företag

4 000 kr

8 000 kr

Kursavgift, per deltagare

5 000 kr

10 000 kr

Deklarationsavgift*

1 500 kr

3 000 kr

Kurs för säljare och marknadsförare

1 000 kr

2 000 kr

 

*Gäller per deklaration och godkännande av en möbel eller möbelserie. Godkännandet gäller i fem åt. Därefter görs förnyelsedeklaration och deklarationskostnad tas ut på nytt.


Genomförda ändringar i Möbelfakta sedan juni 2014

 

Stoppade sittmöbler

1.4.1. Brand - Krav för stoppade sittmöbler

Sedan den 7 oktober ställer Möbelfakta krav för stoppade sittmöbler enligt EN 1021-1:2014. Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett, istället för den nu upphävda standarden EN 10211:2006.
Provningar utförda enligt EN 1021-1:2006 accepteras fram till 2016-12-31.

 

Våningssängar/höga sängar

1.1.1.6 Säkerhet /funktion - Krav för våningssängar/höga sängar

Sedan den 17 oktober ställer Möbelfakta krav för våningssängar/höga sängar för hemmiljö enligt:
EN 747-1:2012. Möbler för hemmiljö – Våningssängar och höga sängar – Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet.
EN 747-2:2012. Möbler för hemmiljö – Våningssängar och höga sängar – Del 2: Provningsmetoder
Provningar utförda enligt EN 747-1:2007 och EN 747-2:2007 accepteras fram till 2016-12-31.

 


Remisser

 

Socialt ansvar

Under 2014 har vi drivit ett arbete för att uppdatera kraven inom socialt ansvar i samarbete med konsultföretaget Goodpoint och Möbelfaktas Tekniska Kommitté. De reviderade kraven kommer att fokusera på systematik och arbetssätt och syftet är att ytterligare stärka delen socialt ansvar genom ökad möjlighet till uppföljning. Förslaget till uppdatering har godkänts av den Tekniska Kommittén och för att ge alla berörda möjlighet att inkomma med synpunkter skickas förslaget här ut på remiss.

Remiss Kravspecifikation Socialt ansvar

Remiss Deklarationsblankett Socialt ansvar

 

Information på Möbeldagen

Möbeldagen den 18 november i Borås presenterar Möbelfakta och Goodpoint nyheterna och finns på plats för att svara på frågor. Vi håller även en paneldiskussion kring hur man kan arbeta med dessa frågor i sin verksamhet. För anmälan och mer information gå in på www.tmf.se/mobeldagen. Plats finns kvar, anmäl dig snarast!

 

Guide för socialt ansvar

Som hjälp i arbetet tillhandahålls en guide för arbetet med socialt ansvar. Möbelfakta kommer även att hålla obligatoriska utbildningar för befintliga deklaranter med start våren 2015.

 

Obligatorisk utbildning för befintliga deklaranter

6 februari 9.30 - 11.10, Älvsjömässan, Stockholm

25 mars 13.00 - 15.00, Träcentrum, Nässjö

6 maj 10.00 - 12.00, Hässleholm

 

 

Kvalitet

Även kraven inom området kvalitet har behandlats under året i den tekniska kommittén. De kategorier som uppdateras är:

1.1.1.1 Hemmiljö, sittmöbler (komplettering höga barnstolar)

1.1.2.1 Offentlig miljö, sittmöbler (komplettering höga barnstolar)

1.1.3.3 Kontorsmiljö, förvaring

1.6 Akustik - NYTT kravkriterium

 

Krav för skrivtavlor och ljudabsorbenter under framtagande

Förslag till krav för skrivtavlor är under framtagande och planeras att skickas ut på remiss separat före årsskiftet för att införas den 1:e januari. Kraven kommer baseras på den europeiska standarden EN 14434. Skrivtavlor för utbildningsmiljöer – Ergonomi, teknik och säkerhet – Krav och provningsmetoder.

Även förslag till krav för ljudabsorbenter är under framtagande och planeras att skickas ut på remiss tillsammans med kraven för skrivtavlor före årsskiftet. Kraven kommer vara att ljudabsorbenterna skall uppfylla kraven under 1.6 Akustik.

Remiss för samlade kvalitetskrav

 

Svara på remiss

Ladda ner remisserna via länkarna ovan. Remissvar skall vara Möbelfakta till handa senast den 5 december och skickas till info@mobelfakta.se

Kraven skall träda i kraft 1 januari 2015 och företag som är anslutna till Möbelfakta har 12 månader på sig att anpassa sig till de nya kraven.

 


Uppdatering av miljökrav i Möbelfakta

Möbelfakta för tät dialog med Konkurrensverket, tidigare Miljöstyrningsrådet, gällande miljökraven i Möbelfakta. Ambitionen är att kraven ska harmonisera med varandra. Konkurrensverkets siktar på att ha sina nya miljökrav färdiga till maj 2015. Arbetet har dragit ut på tiden i och med förflyttningen av ansvaret till den nya myndigheten.

 


Förnyelsedeklaration efter fem år

Ett godkännande för en möbel eller möbelserie i Möbelfakta gäller i fem år. 2016 kommer de möbler som godkändes allra först efter att Möbelfakta återlanserats 2011 att behöva deklareras på nytt. Den producent som har en möbel vars godkännande behöver förnyas kommer att bli informerad om detta i januari året innan godkännandet slutar gälla.

 

För att få förnyat godkännande ska behörig deklarant fylla i en särskild förnyelsedeklaration vilken ska inlämnas två månader innan det datum godkännandet löper ut. Om möbeln på nytt blir godkänd så utfärdas ett nytt intyg och godkännandet gäller i fem år förutsatt att möbeln och kraven i Möbelfakta ej ändrats. Vid ändring gäller en övergångsperiod på 12 månader.

 

 


Möbelfakta internationellt

Efterfrågan på engelskt Möbelfaktamaterial ökar och under sista halvan av 2014 kommer vi att ta fram översättningar av deklarationsblankett och kravspecifikation för upphandling på engelska.

 

Tills vidare föreslås svensk deklarationsblankett och svensk kravspecifikation för upphandling användas tillsammans med de engelska kriteriedokumenten som återfinns på mobelfakta.se. Numreringen i blanketterna hänvisar till rätt kravrubrik i det engelska kriteriedokumentet. Engelska kriteriedokument kan du ladda ned här eller under fliken ”About Möbelfakta”.

Quality

Environment

Social responsibility

 

En uppdaterad engelsk informationsfolder kommer också att tryckas och vi tar fram marknadsföringsetiketter på engelska som kan användas att märka möbler med på mässor och andra utställningar.

 

Tekniska Kommittén för Möbler

Den 16 september sammanträdde TMF:s Tekniska kommitté för möbler på Gothia Science Park i Skövde. Fokusämnet för mötet var nya material och Anders Breitholtz från Material ConneXion presenterade organisationens verksamhet som huvudsakligen består av ett materialbibliotek samt konsultverksamhet. Vid mötet diskuterades ett förslag om införande av fem års garanti i Möbelfakta och det revideringsarbete som pågår av fem svenska standarder för ytors motståndskraft. Det arbete som pågår inom undergrupperna TK kvalitet, TK miljö och TK socialt ansvar avrapporterades.

 

Ta del av protokollet på mobelfakta.se

Tillgängligt för inloggade Möbelfakta- och TMF-medlemmar

Nästa möte med TK-möbler äger rum den 19 mars 2015, då med fokus på laminat.

 


Möbelfakta på Stockholm Furniture Fair
 

SFF_liten2015 kommer Möbelfakta som vanligt finnas med i TMF-montern på Stockholm Furniture Fair, men nu på nya plats, i gången mellan "A och B-hallen".

 

Leta upp monter: AG:38 och träffa oss där!

 

 

 

Seminarium: Möbelfakta för upphandlare och föreskrivare

Torsdag 5 februari ordnar vi ett seminarium om Möbeltakta för upphandlare och föreskrivare på Älvsjömässan. Här berätta vi om vilka fördelarna med att använda Möbelfakta är och vad du som föreskrivare eller upphandlare bör tänka på när du använder kraven.

Föranmälan kan göras till info@mobelfakta.se.

Tid: 13-15

Rum: K14

 


Kurser i Möbelfakta
 

Deklarering och märkning av möbler

26 mars, Träcentrum i Nässjö

 

Möbelfakta för säljare och marknadsförare

Vi erbjuder utbildning i Möbelfakta anpassad för säljare eller marknadsförare hos möbelföretag som arbetar med Möbelfakta. Kursen är en halv dag och ger grundläggande kunskaper om Möbelfakta och dess krav. Fokus för kursen är hur märkningssystemet kan användas vid upphandlingar, inköp, produktutveckling och inte minst vid marknadsföring och försäljning.

Kursen hålls vid önskemål. Kontakta oss vid intresse.

E-post: info@mobelfakta.se, tel: 08-762 72 62

Till kursinformation och priser

 


Möbelfaktastatus

Idag finns över 400 möbler/möbelserier från märkta med Möbelfakta.


Abstracta (3)

Albin i Hyssna (16)

Balzar Beskow (1)

Blå Station (10)

City Möbler (1)

Edsbyverken (29)

EFG (2)

Ekdahls Möbler (15)

EKV Bord & Stolar (11)

Form 2 Office (2)

Frapett (12)

Gärsnäs (27)

Hans K (1)

Horreds (17)

Ire (2)

Johanson Design (19)

Kinnarps (20)

Lammhults (17)

Malmstolen (4)

Martela (14)

Materia (11)

NC Nordic Care (43)

Offecct (11)

SA Möbler (3)

Scandinavian Business Seating (20)

Skandiform (26)

Stolab (19)

Swedese (27)

Thule Möbler (1)

Tranås Skolmöbler (1)

TreCe (9)

Träteknik (1)

Vilax (1)

Voice (2)

Zilenzio (4)

 


Kalendarium

2014-11-05: Sustainable Brands, London (3 dgr)
2014-11-06: TK Miljö, Tibro
2014-11-18: Möbeldagen, Borås
2014-02-05: Seminarium. Möbelfakta för upphandlare, Stockholm Furniture Fair
2015-02-06: Obligatorisk utbildning i socialt ansvar för befintliga deklaranter, Stockholm Furniture Fair
2015-03-19: TK Möbler, plats ännu ej bestämd
2015-03-25: Obligatorisk utbildning i socialt ansvar för befintliga deklaranter, Nässjö
2015-03-26: Kurs i deklarering och märkning av möbler, Nässjö
2015-05-06: Obligatorisk utbildning i socialt ansvar för befintliga deklaranter, Hässleholm


Dotz av Zilenzio


TMF