TMF kan du inte se brevet? Klicka här!
TMF

Nyhetsbrev Möbelfakta #2 27 november 2012

Vi närmar oss 100!

Möbelfakta har tagit riktig fart under hösten och just nu är 84 möbler från 15 producenter märkta med Möbelfakta och ännu fler är på gång. I år har dessutom över 30 personer från 20 företag gått kurs och blivit godkända deklaranter.

 


Ändringar i Möbelfakta från 1 januari 2013

Från den 1 januari 2013 kommer en uppdaterad version av Socialt ansvar att träda i kraft. Samtidigt publiceras även en ny version av Deklarationsblankett för Möbelfakta på mobelfakta.se.

 

Uppdateringar inom Socialt ansvar

TK-möbler har fattat beslut om den uppdatering av Socialt ansvar som börjar gälla från den 1:e januari. Uppdateringen innebär ingen egentlig skärpning av kraven, utan ska snarare specificera dem tydligare. Kraven baseras fortsatt på FN:s uppförandekod och dess tio principer.

 

  • I deklarationsblanketten tillkommer ”Arbetsmiljö” som en separat del. Denna ingår idag i ”Arbetsvillkor” men lyfts nu ut som en egen punkt.
  • ”Arbetsvillkor”, ”Arbetsmiljö” och ”Miljö” kommer att kunna styrkas genom olika certifikat för respektive område.
  • Texten i deklarationsblanketten förkortas och kompletteras med en utförlig kravspecifikation för Socialt ansvar. Här förklaras vad kraven för vart och ett av de fem kravområdena har för innebörd. Syftet är att tydliggöra vad Socialt ansvar innebär, samt att göra det lättare för producenten att ställa krav på sin leverantör och följa upp att kraven efterlevs.

 

Vad händer med befintliga märkningar?

Eftersom det inte sker någon ändring av själva kraven så behöver den som redan märkt en möbel med Möbelfakta inte vidta några åtgärder. Om producenten ska märka fler möbler används den uppdaterade deklarationsblanketten och tillhörande kravspecifikation för Socialt ansvar.

 

 


Dokument för ändringar i Möbelfakta

Du kan på ett enkelt sätt se alla ändringar som skett inom Möbelfakta i ett och samma dokument. Här redovisas ändringarna i kronologisk ordning med en kort förklaring till varje ändring. Du hittar dokumentet här.

Är du osäker på om deklarationsblanketten du har är den senaste versionen? På mobelfakta.se finns alltid den gällande versionen att ladda ner.

 

Möbelfakta syns och hörs

Den 21-22 november arrangerades Möbeldagarna i Borås där Möbelfakta såklart var med. Anders Rosenkilde och Robin Ljungar gav en statusrapport och berättade om vad som är på gång framöver. Bland annat presenterades de kommande ändringarna inom socialt ansvar. På plats fanns också Jessica Boklund från managementkonsulten Respect som höll ett föredrag om Socialt ansvar i leverantörskejdan. 

Tidigare  under året har Möbelfakta deltagit vid Inredia Interior-12 där intresset var mycket stort från de besökande arkitekterna och inredarna. Vi var också med på Kinnarps Kundskapsdagar med en monter där nyfikna besökare kunde ställa frågor och skaffa sig nyttig information.

 

Stickprovskontroller

Under november har stickprovskontroller i Möbelfakta genomförts hos fyra företag. Ett stickprov sker på plats hos möbelproducenten som i förväg får information om när kontrollen ska ske, och en eller flera av företagets möbelfaktadeklaranter ska medverka. Vid kontrollen säkerställs att all dokumentation finns på plats och är relevant.

 

Upphandlarfokus på SFF

Än en gång tar Möbelfakta plats på Stockholm Furniture Fair. Vi fortsätter arbetet mot upphandlare och arrangerar två seminarier under mässveckan. Vi bjuder in upphandlare från hela landet till diskussion och informationsutbyte.

 

Marknadsföringsmaterial till Möbelmässan?
Du har väl inte missat att du kan beställa marknadsföringsmaterial till dina märkta möbler? Idag finns etiketter, affischer och klistermärken. Perfekt till showroom och mässor. I den grafiska manualen och marknadsföringsmanualen finns riktlinjer för användandet. Digitala etiketter och logotyper kan laddas ned direkt från hemsidan och fysiskt material beställs från tryckeriet. Manualer, profilbibliotek samt information om priser och hur du beställer hittar du på mobelfakta.se.

 

 

LEED i fokus på TK-möbel möte

Den 11 september hölls ett välbesökt TK-möbel möte i Stockholm, med fokus på miljömärkningssystem för byggnader. Boel Allende från BSK Arkitekter höll en presentation med inriktning på framförallt det amerikanska systemet LEED. Nästa möte äger rum den 11 december i Växjö, denna gång med fokus på glas.

Ta del av protokollet på mobelfakta.se. >>

(Tillgängligt för inloggade Möbelfakta- och TMF-medlemmar)

 


Kursdatum våren 2013

 

Deklaration och märkning av möbler:

7 mars, Borås

Mer information och priser hittar du i följande informationsblad

 

Möbelfakta för säljare och marknadsförare:

25 april, Jönköping

Mer information och priser hittar du i följande informationsblad

 

 


Möbelfaktastatus

84 möbler av 15 producenter finns nu märkta med Möbelfakta.

 

Albin i Hyssna (9)

Blå Station (5)

Edsbyverken (17)

EFG (2)

Ekdahls Möbler (9)

Horreds (4)

Ire (1)

Kinnarps (2)

Lammhults (4)

Materia (8)

OFFECCT (6)

Skandiform (7)

Stolab (1)

Swedese (7)

Voice (2)

 


Kalendarium

2012-11-27: Temadag: Framtidens ytbehandling, Nässjö
2012-11-29: Kurs i Immaterialrätt, Malmö
2012-12-11: TK-möbler, Växjö
2012-02-05: Stockholm Furniture Fair, Älvsjö (5 dgr)
2013-03-07: Kurs i Möbelfakta, deklaration och märkning av möbler, Borås
2013-04-25: Möbelfakta för säljare och marknadsförare, Jönköping

 

Kom ihåg att du alltid kan kontakta oss om du tycker att vi kan bli bättre på något, maila då info@mobelfakta.se eller slå oss en signal.


Serie P, Kinnarps


Aeon, Skandiform

TMF